Orthodox Christendom

Aartsbisschop Simon van Brussel en België

Verjaardag7 December
Naamdag 29 Januari

Архиепископ Симон

Aartsbisschop Simon (burgerlijke naam Vladimir Nikolaevich Ichunine) werd geboren op 7 december 1951 te Leningrad in een priestergezin.

Na zijn middelbare school studeerde hij in deze stad aan het seminarie en aan de theologische academie, die hij beëindigde in 1979.

Op 17 januari 1975 werd hij monnik gewijd door metropoliet Nikodim (Rotov, + 1978) van Leningrad en Novgorod, met de naam Simon (ter ere van de apostel Simon-Petros). Op 19 januari 1975 werd hij hiërodiaken gewijd in de kathedraal van de Heilige Drieëenheid van de H.Alexander Nevski Laura te Leningrad, en op 13 juni 1976 hiëromonnik.

Van 1975 tot 1978 was hij secretaris van metropoliet Nikodim.

Van 1978 tot 1981 was hij assistent van de inspecteur en leraar aan het seminarie en de theologische academie.

In 1981-82 was hij monnik in het Nieuw-Valamo klooster in Finland.

In 1981 bood hij zijn licentiaatsthesis over de Geschiedenis van de Russische kerk over het onderwerp “Zijne Eminentie Nikodim, metropoliet van Leningrad en Novgorod (leven en werk)”.

In 1982 werd hij door metropoliet Antony (Melnikov, + 1986) verheven tot archimandriet en benoemd tot rector van de kathedraal van de Verheffing van het Kruis te Petrozavodsk en deken van de kerken van het diocees Olonetz.

Door het besluit van Zijne Heiligheid patriarch Pimen van Moskou en de Heilige Synode van 23 maart 1987 werd archimandriet Simon benoemd tot bisschop van Brussel en België. Op 10 april 1987, de vooravond van Lazaros-zaterdag, vond de benoeming tot bisschop plaats in de kerk van de H.Johannes de Theoloog van de theologiescholen van Leningrad. De wijding had plaats de volgende dag, 11 april 1987, door metropoliet Alexis van Leningrad en Novgorod, de gewezen patriarch Alexij II.

Sinds 30 augustus 1991 bestuurt Mgr Simon eveneens het bisdom Den Haag en Nederland.

Op 20 februari 1994 werd hij verheven tot aartsbisschop.

In december 2001 ontving hij de orde van de Heilige Sergij van Radonezh 2e klas.

In april 2007 ontving hij de orde van de Heilige groot-prins Daniel van Moskou 2e klas.

In september 2011 ontving hij de orde van de Heilige Serafim van Sarov 2e klas.


Adres: Riddersstraat, 29
1050 Brussel, België
tel/fax: +32.2.513 33 74