Orthodox Christendom

02-03-2013, Amsterdam

Pastoraal bezoek van aartsbisschop Simon aan de parochie van de h. Nikolaas in Amsterdam

Op 1 en maart 2013 bracht aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland een pastoraal bezoek aan de parochie van de h. Nikolaas in Amsterdam.

Inzegening begraafplaats

Na zijn aankomst in Amsterdam op de avond van 1 maart voltrok de aartsbisschop de volgende ochtend de inzegening van de begraafplaats van de parochie. Sinds 2009 is er op de begraafplaats Sint-Barbara in Amsterdam-West een apart grafveld ingeruimd voor overleden Orthodoxe christenen en hun gezinsleden. Het grafveld telt 44 graven met elk drie plaatsen. Aan het hoofd van het grafveld is een groot houten Orthodox kruis opgesteld dat oprijst uit een klein “Golgotha”. Op verzoek van de parochie zijn er in het middel ook enkele berkenbomen geplant.

Het Orthodoxe grafveld maakt deel uit van Sint-Barbara; nabestaanden regelen de begrafenis met de begraafplaats en betalen ook dezelfde prijs als andere gebruikers. De betrokkenheid van de parochie bestaat uit de zegen van de rector als vereiste voor begraven én uit het beoordelen van ontwerpen van grafmonumenten. Deze dienen aan te sluiten bij de traditie van de Orthodoxe Kerk en ten minste een kruis te bevatten. In de toekomst hoopt de parochie ook een ossuarium te kunnen aanleggen voor graven die verlopen zijn.

Aartsbisschop Simon voltrok de inzegening in concelebratie met diaken Dimitri Jatsun. Aanwezig waren verder aartspriester Sergei Ovsiannikv (rector), priester Hildo Bos en andere leden van de parochie.

Ontmoeting met parochianen

In de middag van dezelfde dag had de aartsbisschop een ontmoeting met parochianen van de kerk. Vladyka gaf een levendige en open beschrijving van de thema’s die aan de orde zijn geweest op het recente bisschoppelijke concilie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, waaronder veel vragen die ook voor “gewone” gelovigen relevant zijn. Op de inleiding volgde de gelegenheid voor parochianen om vragen te stellen.

Vigilie

Op de avond van 2 maart leidde aartsbisschop Simon de vigilie van de zondag van de Verloren Zoon in de kerk van de heilige Nikolaas in concelebratie met aartspriester Sergei Ovsiannikov (rector), archimandriet Meletios (Webber), aartspriester Sergi Merks, priester Hildo Bos en de diakens Dimitri Jatsun en Michaël Bakker. Op de dienst volgde een ontmoeting met de geestelijkheid.

Op de ochtend van 3 maart verliet de aartsbisschop de parochie om in Apeldoorn een speciale Liturgie te celebreren ter gelegenheid van het jaar van Rusland in Nederland.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto