Orthodox Christendom

27-09-2013, Amsterdam

Geheel herziene druk 'Orthodox Gebedenboek' verschenen

Op 27 september - Kruisverheffing volgens de Juliaanse kalender - verscheen in Amsterdam een derde, volledig herziene druk van het 'Orthodox Gebedenboek'.

Dit Gebedenboek, volgens de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, is een heruitgave van het ‘Orthodox Gebedenboek volgens de traditie van de Russisch- Orthodoxe Kerk’, verschenen bij Ten Have in 2000 op basis van een eerste uitgave uit 1980. Als voorbeeld voor de uitgave van 2000 diende het Gebedenboek uitgegeven in 1992 door het Patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk (Klooster van de heilige Daniël, Moskou, 1992).

Deze derde uitgave is volledig herzien en aangepast aan de hand van vertalingen die na 2000 zijn verschenen, met name de vertaling van de Goddelijke Liturgie aan de hand van de Griekse grondtekst (Asten 2012, Amsterdam 2013). Ook is de literatuurlijst herzien en aangevuld.

Het Gebedenboek is te bestellen à €18,00 + verzendkosten bij diaken John Sewter, (johnsewter@gmail.com). Ook is het te koop in het Informatiecentrum van de parochie Amsterdam.

Bron: Russisch-orthodoxe parochie h. Nikolaas