Orthodox Christendom

13-11-2013, Amersfoort

Orthodoxe Kerk volwaardig lid van de Raad van Kerken in Nederland

Op 13 november 2013 heeft de Raad van Kerken in Nederland unaniem ingestemd met het lidmaatschap van de Orthodoxe Kerk in de Raad van Kerken in Nederland. De verschillende Orthodoxe gemeenschappen worden gemeenschappelijk vertegenwoordigd door de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux. Hiervoor heeft de bisschoppenconferentie een Nederlandse vertegenwoordiging opgericht, de stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland - vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux" (OKiN). Voorzitter van de stichting is bisschop Athenagoras van Sinope - Vlaming van origine -, hulpbisschop van het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.

Tot 2013 werd de Orthodoxie in de Raad van Kerken officieus vertegenwoordigd door de Vereniging van Orthodoxen "heilige Nikolaas van Myra", een panorthodoxe lekenorganisatie die de status van associé had. Met de oprichting van de stichting OKiN kan de Orthodoxie volwaardig deelnemen aan het werk van de Raad.

Nederland telt ruim dertig Orthodoxe parochies en kloosters die tot 5 verschillende moederkerken behoren: Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel (1 bisdom voor de Griekstalige gemeenschappen, 1 bisdom voor parochies met een Russische traditie), patriarchaat van Moskou (2 bisdommen), patriarchaat van Servië, patriarchaat van Roemenië, patriarchaat van Bulgarije. Er bestaan geen precieze gegevens voor het precieze aantal passieve (gedoopte) en belijdende lidmaten. Elke Orthodoxe gemeenschap (in de regel jurisdicties genoemd) heeft een vertegenwoordiger in de adviesraad van de stichting OKiN.

Nadere informatie:

priester Hildo Bos, secretaris
secretaris.okin@xs4all.nl
+31 6 180 824 47.