Orthodox Christendom

24-05-2015, Amsterdam

Pastoraal bezoek Aartsbisschop Simon.

Op 22 mei, feest van de overbrenging van de relieken van de h. Nikolaas naar Bari, bracht Aartsbisschop Simon een pastoraal bezoek aan de parochie van de h. Nikolaas van Myra in Amsterdam, die haar parochiefeest vierde. Tijdens de Goddelijke Liturgie concelebreerden de volgende geestelijken met de aartsbisschop: de rector, aartspriester Sergei Ovsiannikov, archimandriet Meletios (Webber), de aartspriesters Anton du Pau en Sergi Merks, priester Hildo Bos en de diakens John Sewter, Igor Luchko, Michaël Bakker, Johannes Veldmeier en Joan Lena. Tijdens zijn preek noemde de aartsbisschop het belang dat de heilige Nikolaas in zijn eigen leven heeft gehad, alsmede de voorspraak van deze heilige voor al diegenen die hem aanroepen. Hierna reikte hij twee patriarchale onderscheidingen uit: aartspriester Sergei ontving het recht om met een mitra (mijter) te celebreren en diaken John Sewter werd tot protodiaken gewijd.

Na een feestelijke ontvangst met de parochieleden vond een vergadering plaats van de geestelijkheid van het bisdom. Naast de celebranten nam hieraan ook hegoemen Onufri (Vaillant) deel. De vergadering stemde unaniem in met het verzoek van de geestelijkheid en de parochianen van de nikolaasparochie in Amsterdam om diaken Michaël Bakker tot priester te wijden. Als voorlopige datum voor de wijding staat 5 of 6 september gepland, in aanwezigheid van de biechtvader van v. Michael, metropoliet Kallistos (Ware) van Diokleia.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto