Orthodox Christendom

06-09-2015, Amsterdam

Pastoraal bezoek Aartsbisschop Simon.

Van 4 t/m 6 september 2015 bracht Aartsbisschop Simon, locum tenens van het diocees van Den Haag en Nederland, een pastoraal bezoek aan Amsterdam. Op 5 september had hij ontmoetingen met de geestelijkheid van de parochie en hielp hij de altaardienaars met het voorbereiden van de bisschoppelijke Liturgie. 's Avonds was hij aanwezig bij de vigilie.

Op 6 september, dag van de overbrenging van de relieken van de heilige metropoliet Peter van Moskou, celebreerde Aartsbisschop Simon de Goddelijke Liturgie en voltrok hij tevens de priesterwijding van diaken Michael Bakker. Hierbij was tevens de vooraanstaande theoloog metropoliet Kallistos (Ware) van Diokleia aanwezig, de geestelijk vader van v. Michael. Tijdens de dienst concelebreerden zes priesters en vijf diakens: de rector van de parochie aartspriester Sergei Ovsiannikov, parochiepriester archimandriet Meletios (Webber) aartspr. Stephan Bakker (rector van de parochie h. Cornelius de Honderdman in Amersfoort), aartspr. John Behr (decaan van Saint Vladimir's Seminary in New York), v. Andrew Louth (emeritus hoogleraar theologie in Durham, gasthoogleraar aan de VU) en parochiepriester v. Hildo Bos, protodiaken John Sewter, diaken Igor Luchko (parochie icoon ''Moeder Gods Levenschenkende bron'' in Luik), diaken Andrei Psarev (docent aan het seminarie van de Russisch-Orthodoxe kerk in het Buitenland in Jordanville, New York), diaken Johannes Veldmeijer (Parochie h. Tichon in Nijmegen) en diaken van de parochie Joan Lena. Gezien zijn inzet en verdiensten gedurende zijn zes jaar als diaken verkreeg v. Michael bij zijn wijding van Aartsbisschop Simon het recht om het epigonaat en de kamilavka (hoofddeksel) te dragen.


Priester Michael Bakker

Vader Michael werd in 1966 geboren in een gereformeerd gezin. Na het gymnasium studeerde hij aan het Slavisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1996 promoveerde met het proefschrift ''Towards a critical edition of the Old Slavic New Testament''. Tijdens zijn periode als AIO studeerde hij in Thessaloniki en deed hij onderzoek naar manuscripten op de heilige berg Athos. In 1986 werd hij aangenomen in de Orthodoxe Kerk en werd hij lid van de Nikolaasparochie. In de jaren 90 nam hij deel aan de oprichting van de Orthodoxe Jongerenvereniging in Nederland. In 2010 richtte hij aan de VU het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) op, waar hij directeur van is. Op het ogenblik werkt hij aan een tweede proefschrift onder leiding van v. Andrew Louth, die van 2010 tot 1015 visiting professor was aan het ACEOT. In de toekomst zal v. Michael aan de VU werken aan het ontwikkelen van een master-opleiding in Orthodox pastoraat, met name gericht op geestelijke verzorgers in justitiele inrichtingen en de krijgsmacht.

Vader Michael is gehuwd met Alexandra Bakker en heeft drie kinderen.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto