Orthodox Christendom

23-10-2016, Pervijze

Aartsbisschop Simon leidde de vieringen in Pervijze.

 
Op 23 oktober 2016 werd in het klooster en de parochie de 28ste verjaardag van de Kerkwijding gevierd. De Kerk werd in het jaar van het duizendjarig jubileum van de doop van de Russen gewijd door onze toen nog zeer jonge bisschop Simon. Aartsbisschop ging de Goddelijke Liturgie voor en werd bijgestaan door Archimandriet Joan, de Priester Vladimir en de Priester Francis en Archimandriet Thomas , samen met de Protodiaken  Pol, de Diakens Igor en Victor en de Hiërodiaken Eleutherius. 
Na de ingetogen en zeer gebedsvolle Liturgie overhandigde de Aartsbisschop Simon een nieuw Antimens, gewijd door Zijne Heiligheid Kyrill, speciaal voor de diensten in de Kerk toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods, Vreugde van alle bedroefden te Pervijze in het Koninkrijk België. Onze Aartsbisschop vertelde tevens dat hij, hoewel uitgenodigd voor de celebratie met de metropoliet van Polen, er toch aan gehouden had om in Pervijze te komen dienen, waarvoor iedereen hem zeer dankbaar is. Archimandriet Thomas dankte de aartsbisschop voor zijn komst en zijn grote welwillendheid, want het was toch een belangrijke viering, gezien het juist veertig jaar geleden was dat de eerste dienst gehouden werd in Pervijze, veertig, een zeer heilig en bijbels getal. De bloemen werd door de Aartsbisschop met een stralende glimlach ontvangen. Na de viering zegende de Aartsbisschop de spijzen en at met de clerus in de refter van het klooster een uitgelezen maaltijd, klaar gemaakt door de dienares Gods Irina.
 

PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto