Orthodox Christendom

26-03-2017, Rotterdam

Een feestelijke concelebratie vond plaats in Rotterdam.

Op zondag 26 maart vond een feestelijke concelebratie plaats in de kathedraal van het Patriarchaat van Constantinopel te Rotterdam. Metropoliet Athenagoras, Aartsbisschop Simon en Bisschop Porfirios vierden samen met Antiocheense, Servische, Georgische, Roemeense en andere Orthodoxe geestelijken de gedachtenis van de Heilige Johannes van Klimakos. Het is traditie geworden dat in Nederland op de vierde Zondag van de Grote Vasten het gezamenlijk Orthodoxe geloof tot uitdrukking brengen in een pan-Orthodoxe Liturgie. Na afloop van de dienst werd een korte panichida gehouden voor de pas ontslapen dienaar Gods de aartspriester Grigoriy Krasnotsvetov, die gedurende vele jaren aan deze gezamenlijke diensten heeft deelgenomen.
 


PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto