Orthodox Christendom

18-11-2017

Eerste Orthodoxe Ontmoetingsdag gehouden in kerk h. Nikolaas in Amsterdam.

Op 18 november heeft in de parochie h. Nikolaas van Myra in Amsterdam (Bisdom van Den Haag en Nederland) de eerste gezamenlijke activiteit van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) in Nederland plaatsgevonden: de “Orthodoxe Ontmoetingsdag”. Waar de activiteiten van de OBB zich gedurende de eerste jaren vooral richtten op de administratieve aspecten van de vertegenwoordiging van de Orthodoxie in de Benelux, richtte de Ontmoetingsdag zich vooral op het versterken van contacten tussen Orthodoxe gelovigen van alle jurisdicties.

Op uitnodiging van aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland vond de Ontmoetingsdag plaats in de kerk van de h. Nikolaas in Amsterdam. Rond 100 deelnemers troffen elkaar gedurende de dag, waaronder o.a.:

·      De eerste hiërarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel in België, Nederland en Luxemburg metr. Athenagoras (voorzitter OBB);

·      De diocesane bisschop van het Bisdom van Den Haag en Nederland van het Patriarchaat van Moskou, aartsbisschop Simon;

·      De diocesane bisschop van het bisdom van België en Nederland van de Georgisch-Orthodoxe Kerk, bisschop Dositheüs;

·      Talrijke geestelijken en gelovigen van de parochies van het Oecumenisch Patriarchaat;

·      Geestelijken en gelovigen uit het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe kerken in West-Europa van het Oecumenisch Patriarchaat;

·      Een delegatie van de parochie van het Patriarchaat van Antiochië;

·      Geestelijken en gelovigen van parochies van het bisdom van de Russisch-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou;

·      Een delegatie van de parochie van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland;

·      Gelovigen van de Servisch-Orthodoxe Kerk;

·      Een geestelijke en gelovigen van parochies van de Roemeens-Orthodoxe Kerk;

·      Gelovigen van de parochie van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk;

·      Een geestelijke en gelovigen van de parochie van de Georgisch-Orthodoxe Kerk;

·      Gasten uit de Oriëntaalse Kerken en andere Christelijke confessies.

De dag weg geopend met de Kleine troostkanon tot de Moeder Gods, het equivalent van het moleben in de Byzantijnse traditie. De dienst werd gecelebreerd door archim. Meletios, priester van de parochie van de h. Nikolaas, en diaken Barnabas van het Oecumenisch Patriarchaat. De gebeden klonken in het Arabisch, Georgisch, Grieks, Kerkslavisch, Nederlands en Roemeens. Tijdens de dienst werd in het bijzonder gebeden voor de ernstig zieke rector van de kerk, aartspriester Sergei Ovsiannikov.

Na de dienst werden de deelnemers begroet door priester Hildo Bos, secretaris van de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in Nederland (OKIN) en tevens waarnemend secretaris van het Bisdom Den Haag en Nederland. Hij deed dit namens de drie gastheren van het evenement: het Bisdom waar de evenement plaatsvond, de voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie en de rector van de kerk, die betreurde dat hij vanwege zijn ziekte niet aanwezig kon zijn bij de opening.

Metropoliet Athenagoras dankte alle aanwezigen voor hun deelname aan deze nieuwe activiteit, de eerste Ontmoetingsdag van de OBB. Hij maakte ook bekend dat de OBB tijdens haar laatste vergadering heeft besloten om in 2019 in België een Orthodox congres van de Benelux te houden.

De officiële opening wed gevolgd door een informele kennismaking. Alexandra Bakker, de vrouw van v. Michael Bakker (één van de priesters van de parochie) begeleidde de deelnemers in het benaderen van onbekenden en het aangaan van een gesprek. Waar de deelnemers in het begin bijeen stonden in groepjes van bekenden, verspreidden zij zich gaandeweg steeds verder door de ruimte om kennis te maken met anderen. Na een kwartier was het al moeilijk om de gesprekken te onderbreken voor de workshops.

De workshops vonden in twee rondes plaats. In alle hoeken van het complex van de Tichelkerk vonden  praktische en theoretische activiteiten plaats: prosforen maken in de prosforenbakkerij, uitleg over de betekenis van prosforen, kaarsen schilderen, kerkzang volgens de Byzantijnse traditie, kerkzang volgens de Slavische traditie, lezingen zoals “Gebed en spiritualiteit”, “De ikoon van de heiligen van de Lage Landen”, “De heilige Adelbert” (wiens relieken zich in de kerk bevinden), “Kinderen opvoeden in het geloof”, “het Pan-Orthodoxe concilie op Kreta” en “De reis van de heilige familie naar Egypte”.

Tussendoor werd een gezamenlijke maaltijd genoten, samengesteld uit de gerechten die de deelnemers zelf hadden meegenomen. De vrijwilligers van de parochie maakten het geheel tot een prachtige tafel.

Na de tweede ronde workshops richtte metropoliet Athenagoras zich tot de deelnemers met een slotwoord. Hij dankte alle aanwezigen voor hun deelname, hun inzet en hun openheid en sprak de hoop uit, dat de Ontmoetingsdagen een goed gebruik zullen worden in Nederland.

De Ontmoetingsdag werd afgesloten met de Akathist tot de Moeder Gods, die werd geleid door Aartsbisschop Simon. De gezangen klonken in het Grieks, Kerkslavisch en Nederlands.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto