Orthodox Christendom

Amsterdam

Kerk van de H. Nicolaas de Wonderdoener

Adres:
Lijnbaansgracht 47-48,
1015 GR Amsterdam

tel. +31-20-421-18-15.
office[at]orthodox.nl

Web-site: www.orthodox.nl

Diensten:
Zaterdag: vigilie 17:30
Zondag: Goddelijke liturgie 10:00
1e en 3e zondag van de maand: Slavische dienst
2e en 4e zondag: Nederlandse dienst.
(Indien er een 5e zondag is, dan is de dienst zowel in het Slavisch als in het Nederlands).

Geestelijkheid:

протоиерей Сергий Овсянников aartspriester Sergi Ovsjannikov - rector
tel.: +31 20 695 86 78

rector[at]orthodox.nl
serafim standhardt

priestermonnik Serafim (Standhardt)
s.standhardt[at]versatel.nl

священник Хилдо Бос priester Hildo Bos
frhildo[at]orthodox.nl
диакон Джон Сьютер diaken John Sewter
johnsewter[at]gmail.com
диакон Михаэль Баккер diaken Michael Bakker
michaelbakker[at]orthodox.nl


Geschiedenis:
Al in de Gouden Eeuw was er in Amsterdam een orthodoxe kerk: de Catharinakapel aan de Oude Zijds Voorburgwal. Russen en Grieken kerkten er: handelaars en zeelui. In 1697 werkte Peter de Grote enige maanden op de Amsterdamse werf van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Daar, niet in Zaandam, zou hij de scheepsbouw hebben geleerd. Ook bezocht hij de kerk. Een tweede belangrijk moment van orthodoxe aanwezigheid in Nederland vormde het huwelijk –in 1816- van Anna Pavlovna (1795-1865), zuster van tsaar Alexander I, met de latere koning Willem II (1840-1849). Koningin Anna Paulowna, zoals de Nederlanders haar noemden, was bekend om haar liefdadigheid. Te ’s-Gravenhage, de residentie, was voor haar een Russisch kerkje opgericht. Dat is het punt geworden van waaruit de orthodoxie zich over Nederland verspreid heeft, vooral vanaf de 20e eeuw. De Russisch-orthodoxe kerk te Amsterdam, waarvan u hier de website ziet, dateert van 1974. Ruim vijftien jaar bevond zij zich in de Utrechtsedwarsstraat. Sinds 1995 is ze in de Kerkstraat: de Immanuelkerk. Van bijna niets is ze uitgegroeid tot een krachtige parochie met leden tot ver in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Als gevolg van de val van het communisme en de migratie van Oost-Europeanen naar het Westen is het huidige gebouw op grote feesten al weer te klein. Met Pasen staat de gelovige menigte grotendeels buiten, op straat. Onze kerk staat onder bescherming van Sint-Nicolaas. Om twee redenen. Sint-Nicolaas is een grote heilige van de Orthodoxie en vooral van Rusland. Bovendien is hij schutspatroon van Amsterdam. De parochie heeft een internationaal en daardoor open karakter. U bent van harte welkom. De diensten, op zondag om 10.00 en op zaterdag om 17.30 uur zijn afwisselend in het Kerkslavisch en Nederlands. Op zondag is er na afloop koffie. In 2006 is de parochie naar de huidige locatie verhuisd, de Tichelkerk.