Parochiefeest van de kerk van de Berscherming van de Moeder Gods in Brussel

Op zaterdag 4 november 2006 heeft de parochie van de Bescherming door de Moeder Gods in Brussel, de allereerste franstalige orthodoxe parochie van België, haar parochiefeest gevierd. De Goddelijke Liturgie op deze dag werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, samen met geestelijken van het aartsbisdom.

Tijdens de dienst, die gecelebreerd werd in het Frans en het Kerkslavisch, baden ook gelovigen uit andere parochies mee. Tevens waren bevriende vertegenwoordigers van katholieke parochies aanwezig, onder wie twee pastoors.

Aartsbisschop Simon feliciteerde de rector, hegoumen Athanase, en zijn parochianen en vertelde over de verschillende ontwikkelingen binnen het aartsbisdom. Ook onderstreepte hij het samenvallen van de viering van het kerkfeest met de feestdag van de ikoon van de Moeder Gods van Kazan, een ikoon die in de Russische Kerk bijzonder wordt vereerd.

De feestelijkheden werden voltooid met een door de parochianen voorbereid onthaal van alle aanwezigen.