Voor de eerste maal te Antwerpen heeft een priesterwijding plaatsgevonden tijdens het feest van Christus’ Geboorte

Op 7 januari 2006, dag van de Geboorte van onze Goddelijke Heer en Redder Jezus Christus, heeft Mgr. Simon Aartsbisschop van Brussel en Belgie in de kerk van Christus’Geboorte te Antwerpen de Nachtmis en de priesterwijding van diaken Gennadi Katamashvili voorgezeten.

Aartsbisschop Simon werd omringd door vader Andrei Eliseev rector van de parochie, vader Pavel Nedosekin rector van de kerk van de Heilige Drie-eenheid te Brussel, higoemen Athanase (Cabirou) rector van de kerk van de Bescherming van de Moeder Gods, vader Alexandre Yavarouski rector van de parochie van de Heilige Matteus te Leuven en Alexandre Kurjatkin protodiaken van Kathedraal van de Heilige Nicolaas de Weldoener te Brussel.

Tijdens de Goddelijke liturgie is Aartsbisschop Simon overgegaan tot de priesterwijding van vader Gennadi Katamashvili diaken van de Parochie van Christus’ Geboorte. Het was de eerste orthodoxe priesterwijding in de geschiedenis van de stad Antwerpen. Vader Gennadi, Belgisch staatsburger, was sinds de stichting van de parochie zes jaar geleden diaken van de Russisch sprekende gemeenschap.

Na de feestelijke processie, heeft Mgr. Simon alle parochianen en de geestelijken hartelijk gelukgewenst naar aanleiding van het parochiale feest, en heeft de nieuwe priester vele jaren toegewenst in dienst van de kerk van God.

De feestelijkheden te Antwerpen werden gevolgd door een broederlijke receptie.