Kerstfeest van de kinderen te Brussel


Op 8 januari 2006 heeft in het Russische Cultureel en Wetenschappelijk centrum te Brussel het kerstfeest voor de kinderen plaatsgevonden, georganiseerd door de Kathedraal parochie van de Heilige Nicolaas te Brussel. Mgr. Simon Aartsbisschop van Brussel en België heeft de aanwezigen gegroet, en de volwassenen en de kinderen vreugde toegewenst met betrekking tot de God – kind incarnatie.

Het programma omhelsde uitvoeringen door de kinderen van muziekstukken van Russische en Europese componisten alsook van traditionele Kerstliederen.

De voorstellingen van clowns en goochelaars hadden een groot succes. De vertoning eindigde met de komst van de kerstman en de overhandiging van geschenken aan de kinderen.

Er dient te worden opgemerkt dat voor de eerste maal het kerstfeest te Brussel de grenzen van de parochie heeft overschreden en dat het een feest is geworden voor alle leden van de Russische gemeenschap van de hoofdstad, met hun kinderen en kleinkinderen.