ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN BRUSSEL

Op 12 maart 2006 heeft Aartsbisschop Simon, vergezeld door vaders Alexnader Yavarouski en Serge Model Volgens, en protodiaken Alexander Kurjatkin, deelgenomen aan de viering van de Zondag van de Orthodoxie in de griekse Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Aartspriester Géry Lemaire was ook aanwezig.

De feestelijke Liturgie werd voorgegaan door Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenische Patriarchaat), omringd van Aartsbisschop Simon, en van de Bisschoppen Athanasios van Achaïa (vertegenwoordiger van de Kerk van Griekenland bij de Europese Unie) en Athenagoras van Sinope (hulpbisschop van het Aartsbisdom van België van het Oecumenisch Patriarchaat), van 14 priesters en 3 diakens. De Liturgie werd gezongen in het Grieks, het Slavisch, het Servisch, het Roemeens, het Frans en het Nederlands.

In de menigte merkte men ambassadeurs op van orthodoxe landen, als de Ambassadeur van Rusland in België. Nadien volgde een broederlijke receptie in de parochiezaal van de Kathedraal.