In het kader van de activiteiten rond het festival “Europalia – Rusland” werd een groep bezoeksters ontvangen in Russisch orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas

Op 14 januari 2006 werd in het kader het festival “Europalia – Rusland” door pater Serge Model een groep bezoeksters uit Nederland in Russisch orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas ontvangen.

De groep van een veertigtal dames die in Brussel waren om de tentoonstellingen van “Europlalia – Rusland” te bezoeken had te kennen gegeven dat ze tijdens die dag graag een Russisch orthodoxe kerk hadden bezocht.

Tijdens het bezoek heeft Pater Serge Model aan de bezoeksters de grondbeginselen van het geloof en de geschiedenis van de orthodoxie uitgelegd en hierbij het bijzondere karakter van de Russische identiteit geaccentueerd door in te gaan op, de sacrale architectuur en de inrichting van de Russisch orthodoxe kerken, de dogmatische zin van de iconen en de algemene aspecten van de misvieringen. Hij heeft ook gewezen op de bijzonderheden van de Kathedraal van de Heilige Nicolaas met de icoon die relikwieën bevat van de Heilige Nicolaas de Weldoener en de icoon van de Belgische Heiligen. Bij hun afscheid hebben de bezoeksters de wens geuit om ook in Nederland de Russisch orthodoxe kerken te bezoeken.