Aartsbisschop Simon heeft deelgenomen aan de viering van de Heilige Basilius in de Grieks orthodoxe kathedraal te Brussel

Op 15 januari 2006 heeft Mgr. Simon, Aartsbisschop van Brussel en België, vergezeld door de Paters Antoine Llin en Serge Model (van de Russisch orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nicolaas te Brussel) in de Grieks orthodoxe kathedraal van de Aartsengelen Michaël en Gabriël te Brussel deelgenomen aan de viering van de Heilige Basilius. Viering tijdens dewelke naar de traditie het “Sint Basilius gebak” gezegend en verdeeld wordt.

\De viering die bestond uit vespers, werd geleid door een Griekse priester en twee diakens onder het voorzitterschap van Metropoliet Panteleimon (Patriarchaat van Constantinopel) met aan zijn zijde Aartsbisschop Simon, Bisschop Athanase van Achaïe (Griekse kerk) en van de Bisschoppen Maximos en Athénagoras (hulpbisschoppen van Metropoliet Panteleimon).

Talrijke leden van de Belgische orthodoxe geestelijkheid, alsook gelovigen uit heel het land waren aanwezig in de kathedraal. We merkten ook de aanwezigheid op van Mgr. Rauber, Pauselijke nuntius in België.

Aan het einde van de viering, na de nieuwjaarswensen van Metropoliet Panteleimon aan alle orthodoxe gelovigen in België, en na de zegening van het gebak en de verdeling ervan aan de aanwezigen, werd een kleine receptie aangeboden in de lokalen van de kathedraal.