Aartsbisschop Simon heeft deelgenomen aan de jaarlijkse oecumenische gebedswake “voor de eenheid van de christenen” in de katholieke kathedraal te Brussel

Op 19 januari 2006 heeft Aartsbisschop Simon, vergezeld door de Paters Athenase (Caribou) en Serge Model (geestelijken van de Russische orthodoxe diocese van Brussel en België) alsook Dimitri Ageev (medewerker bij de vertegenwoordiging van de Russisch orthodoxe kerk bij de Europese instellingen), naar jaarlijkse gewoonte deelgenomen aan oecumenische gebedswake georganiseerd naar aanleiding van de gebedsweek “voor de eenheid van de christenen” in de katholieke kathedraal te Brussel.

Het gebed, voorgezeten door kardinaal Danneels (katholieke Primaat van België) die omringd werd door metropoliet Panteleimon (patriarchaat van Constantinopel) aartsbisschop Simon van een protestantse dominee en van een vertegenwoordiger van de anglicaanse kerk, werd gevolgd door lezingen en gezangen alsook gebeden in verscheidene talen. Deze werden uitgesproken door alle aanwezigen of door de vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken vertegenwoordigd in België (inbegrepen de orthodoxe kerken en de Oriëntaals-orthodoxe kerken). Voor de Russisch orthodoxe kerk heeft pater Serge Model de bede voorgelezen in het Russisch. De homilie met als thema “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”(Mt 18.20) werd uitgesproken door Kardinaal Danneels.

De avond eindigde met een receptie in de lokalen van de katholieke kathedraal te Brussel.