“Gebedsweek voor de eenheid van de christenen” te Antwerpen

Op 20 januari 2006 heeft, in de kapel van de katholieke kerkgemeenschap Sant’Egidio te Antwerpen, een wake plaatsgevonden in het kader van de “gebedsweek voor de eenheid van de christenen”. Tim de Mey, priester van de gemeenschap en van Onze–Lieve–Vrouw kathedraal te Antwerpen, opende de wake. In de kapel waren ook aanwezig, barones Hilde Kieboom verantwoordelijke van de Sant’Egidio gemeenschap te Antwerpen, priesters van de katholieke kerk, leden van de gemeenschap en van diverse christelijke strekkingen. De Russisch orthodoxe kerk werd , met de zegen van aartsbisschop Simon, vertegenwoordigd door Pater Andrej Eliseev rector van de kerk van Christus’ Geboorte te Antwerpen.

Na lezing van het evangelie, de homilie van priester Tim de Mey en gebeden door de gemeenschap voor de christenen over heel de wereld, heeft het Russisch orthodox koor van Antwerpen liturgische gezangen ten gehore gebracht. Op vraag van de Gemeenschap heeft Vader Andrej het woord genomen om te spreken over de eenheid der kerken, hij deed dit in het Frans.