Feestelijkheden ter ere van 30-jarig jubileum
klooster Moeder Gods “Troosteres der bedroefden” te Pervijze

Op 22 oktober 2006 heeft het oudste orthodoxe klooster van België, toegewijd aan de ikoon van de Allerheiligste Moeder Gods “Troosteres der bedroefden” in Pervijze (nabij Diksmuide) zijn 30-jarig bestaan gevierd (gesticht in 1976). Op die dag werd de Goddelijke liturgie voorgegaan door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, terwijl hij bijgestaan werd door het hoofd van het klooster archimandriet Thomas, de secretaris van het aartsbisdom priester Serge Model, de protodiakons Pol Hommes en Alexander Kurjatkin en een grote hoeveelheid altaardienaars, in samenzijn met een boel gelovigen uit België, Nederland en Noord-Frankrijk. Tijdens de liturgie, die gevierd werd in het Nederlands, Frans en Kerkslavisch, wijdde aartsbisschop simon de monnik Mozes tot hiërodiakon.

Diens ijverige missionaire werkzaamheden ten bate van de heilige Kerk in ogenschouw nemend reikte aartsbisschop Simon het hoofd van het klooster v. Thomas een medaille uit van de Russisch Orthodoxe Kerk, Patriarchaat Moskou, ter ere van de heilige metropoliet Innokenti (de hl. Innokenti wordt bijzonder geroemd om zijn werk als orthodox missionaris in Noord-Amerika). Hegoumen Joann werd onderscheiden met het recht om het palitsa te dragen. Een aantal leken dat actief had deelgenomen aan de vorming van het klooster werd onderscheiden met kerkelijke oorkondes en ontving de aartsbisschoppelijke zegen.

In zijn toespraak tot de gelovigen vestigde vladyka Simon de aandacht op het feit dat de communauteit gedurende de afgelopen decennia verder is uitgegroeid en bracht hij de belangrijkste etappes uit haar wordingsgeschiedenis in herinnering. Archimandriet Thomas onderstreepte in zijn reaktie op die woorden de waarachtig vaderlijke zorg van vladyka voor de broederschap.

De festiviteiten werden afgesloten met een feestelijke maaltijd, waaraan alle bezoekers van het klooster op deze dag deelnamen.

Meer foto's