Oudste geestelijke van het bisdom Brussel en België protodiaken Serge Reinhardt overleden


Op zondagochtend 27 augustus is na een langdurige ziekte de oudste geestelijke van ons bisdom vader Serge Reinhardt overleden.

Vader Serge werd geboren in Brussel in 1932 en heeft in de loop van 38 jaar eerst als diaken en vervolgens als protodiaken gediend in de kathedrale kerk van de heilige Nicolaas in Brussel.

Hij werd voor zijn geestelijk ambt gewijd door in memoriam aartsbisschop Vasili (Krivosjeïn). Samen met hem nam hij ook deel aan de Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk van 1971.


" Ik bezing mijn God, zolang ik besta "
protodiaken Serge Reinhardt
1932-2006