Opening parochie Russisch-Orthodoxe Kerk in Luik

Op 29 oktober 2006 vond de opening plaats van nog een Russische parochie in België. Dit maal betrof het de opening van een kerk in de tweedst grote stad van België Luik. De eerste Goddelijke Liturgie werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, samen met geestelijken en gasten van het aartsbisdom.

Al vele jaren droomde de grote russischtalige diaspora in Luik van de opening van een eigen orthodoxe parochie, waar de erediensten gecelebreerd zouden worden in de moedertaal. Voorheen moesten de gelovigen meer dan 100 km reizen om de diensten in Brussel mee te kunnen vieren.

De eerste collecte voor de stichting van een eigen kerk gaat terug tot maarliefst 1991. In juni dit jaar kon na lange zoektochten een gebouw voor de geplande kerk aangekocht worden. De nieuw verworven kerk is de grootste qua oppervlakte van alle kerkgebouwen in eigendom van de Russisch-Orthodoxe Kerk binnen het aartsbisdom van Brussel en België.

In zijn herderlijke rede dankte aartsbisschop Simon hartelijk al diegenen die zich ingezet hebben voor het bijeenbrengen van de middelen en het gereedmaken van het nieuw aangekochte pand.

alle foto's