Zevende orthodoxe zomerkamp voor kinderen in Bel (Belgie)

Van 23 tot 30 juli heeft voor de zevende keer het Orthodox Zomerkamp (OZK) plaatsgevonden, ditmaal in Bel (Belgie). Het OZK wordt gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en Orthodoxe Jongeren in Belgie (JOB-OJB). Het kamp zet de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen voort, die gedurende 20 jaar door de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” zijn georganiseerd, en waar meerdere kampleiders als kind aan hebben deelgenomen.

Zoals elk jaar werd het kamp gehouden met de zegen en de actieve steun van Z.E. Metropoliet Panteleimon van Belgie en Nederland (Oecumenisch Patriarchaat), Z.E. Aartsbisschop Gabriel van Komana (Exarchaat der kerken van de Russische traditie in West-Europa) en Z.E. Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie (Russisch-orthodoxe Kerk).

Aan het kamp namen 48 kinderen leeftijd (7-15) uit Nederland en Belgie deel, met een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden. Kamppriester was v. Alexander Yavorouski, Rector van de parochie van de h. apostel Mattheus in Leuven. Hoofd van het kamp was Idwine van der Blij, de voorzitter van OJN.

Het thema van het kamp, “de zes dagen van de schepping”, kwam aan de orde in de bijbellezingen in de kerk, bij de catechese, spelen en handvaardigheid. Hoogtepunt van het kamp was de Goddelijke Liturgie, die voor de tweede keer door een bisschop werd gecelebreerd: na het bezoek van Mgr. Gabriel in 2002 was het deze keer Mgr. Simon die besloot het kamp te bezoeken. De volledige Liturgie werd door de kinderen gezongen, hoofdzakelijk in het Nederlands met enkele gezangen in het Grieks en Slavisch.

Informatie over het OZK is te vinden op de website van OJN. De e-mail adressen van de organisaties zijn: OJN bestuur@orthodoxejongeren.nl, OJB secretarisojb@yahoo.co.uk

Kijk op de fotos' hier