Orthodox Zomerkamp in Putten


Van 29 juli tot en met 4 augustus vond op scoutingterrein Kon Tiki bij Putten het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaats. Het was het achtste jaar dat het kamp, opgericht door de Vereniging van Orthodoxen, werd georganiseerd door de Orthodoxe jongerenorganisaties in België (OJB) en Nederland (OJN). Het kamp staat open voor kinderen uit alle canonieke Orthodoxe gemeenschappen en geniet de zegen van de bisschoppen in Nederland en België. Het kamp is Nederlandstalig.

Dit jaar had het kamp ca. 50 deelnemers van 7 tot 16 jaar. Kamppriester was voor het derde achtereenvolgende jaar v. Alexander Yavarouski, rector van de h. Mattheüs-parochie in Leuven. Hoofd kampleiding was Idwine van der Blij, voorzitster van OJN. Het leidingteam bestond uit ca. 20 personen uit ruim 10 parochies in Nederland en België. Een leidster, Nederlandse van de kant van haar moeder, kwam zelfs uit Griekenland, na de site van OJN te hebben gevonden. Onder de leiding waren ook twee diakens: v. Hildo Bos uit Amsterdam en v. Dimitri Jatsun uit Antwerpen.

Het kamp had dit jaar als thema “Johannes de Doper”. De kinderen en tieners ontdekten het leven van de “Vriend van de Bruidegom” in toneelstukjes, catechese, creatieve activiteiten en spelen. Twee keer bezocht archimandriet Meletios (Webber) het kamp om over de betekenis van Johannes voor het monnikenleven te vertellen. Voor de ochtendgebeden van elke dag waren evangelieteksten over de Doper geselecteerd. De ochtend- en avondgebeden vonden plaats in een kerktent, die door de tienergroep met fresco’s (op doek) was versierd.

Op 31 juli maakte de tienergroep een trektocht met als thema “de eerste prediking van het Evangelie onder de Germaanse stammen van de Veluwe”. Onderweg kwamen ze oude heidense heiligdommen tegen (offerkuilen en grafheuvels), maar ook de plaats waar rond 800 Ierse monniken het kerkje van Drie stichtten.

Op 1 augustus werd een gedachtenisdienst gehouden voor Daria von Stubbendorff, kookhulp van het kamp in 2006, die met Pasen 2007 aan een tumor overleed.

Op de avond van 2 augustus kwam aartsbisschop Simon van Brussel en België in het kamp aan. Het was het tweede bezoek van Mgr Simon aan het kamp, en het derde bezoek van een bisschop (aartsbisschop Gabriël van Comana kwam in 2002 op bezoek). Na de vespers namen aartsbisschop Simon en v. Alexander de biecht af bij kinderen en leiding. Op 3 augustus leidde de aartsbisschop de Goddelijke Liturgie in concelebratie met v. Alexander en drie diakens: v. Alexander Motorny, v. Hildo en v. Dimitri. Alle gezangen van de vespers en de Liturgie werden door de kinderen zelf in het Nederlands gezongen. In een korte preek na de dienst riep aartsbisschop Simon de deelnemers op om de band met Christus gedurende het gehele jaar levend te houden, een parochie in de buurt te vinden en daar de sacramenten te ontvangen.

De voorbereiding van het zomerkamp van 2008, dat waarschijnlijk in België zal plaatsvinden, is al begonnen.

OJN - Orthodoxe Jongeren in Nederland
www.orthodoxejongeren.nl
bestuur@orthodoxejongeren.nl
Van Reigersbergenstraat 91-1
1052 SX Amsterdam
Rekening 57758