Concelebratie geestelijkheid aartsbisdom op tweede Paasdag

Op 9 april 2007, op ‘Lichtende Maandag’, leidde aartsbisschop Simon de Goddelijke liturgie temidden van een aanzienlijk deel van de geestelijkheid en gelovigen van het aartsbisdom Brussel en België. Op deze dag, de eerste dag navolgend aan Pasen, of ‘tweede Paasdag’, voltrekt zich elk jaar een gezamenlijke dienst in wat historisch de eerste orthodoxe kerk op Belgische bodem is. Op die manier wordt de gemeenschappelijke vreugde over de Verrezen Messias met elkander gedeeld. Aan de dienst nam naast priesters van het aartsbisdom ook priester Andrej Kordochkin, rector van de Christus’ Geboortekerk in Madrid, deel. Spanje.
 
Vladyka Simon sprak een warme felicitatie aan de gelovigen uit en beloonde twee priesters van het aartsbisdom met kerkelijke onderscheidingen. Priester Gennadi Katamashvili, geestelijke van de Christus’ Geboortekerk  in Antwerpen, die tevens de parochie in Oostende geestelijk ondersteunt, en priester Georgi Timmer, geestelijke van de kathedraal, ontvingen uit handen van hun aartsbischop hun eerste priesterlijke onderscheiding, de nabedrennik “heupzwaard” (die het geestelijk zwaard, het Woord Gods symboliseren, als hulp in de strijd tegen het ongeloof).

Na de dienst werd de feestvreugde voortgezet tijdens een onthaal in de parochiezaal.”