In Namen is Russisch-Orthodoxe parochie ter ere van hl. Serafim van Sarov geopend

Op 14 april 2007 is in de stad Namen (hoofdstad van het Franstalige deel van België Wallonië) de eerste Goddelijke liturgie gevierd in de nieuw geopende kerk van het aartsbisdom van Brussel en België, die genoemd is ter ere van de heilige engeleendere (‘prepodobny’ – klasse heiligen tot wie men in de Russische Kerk alle heilige monniken en asceten rekent) Serafim van Sarov. De opening van deze parochie werd de vervulling  van een langgekoesterde wens van de Russischtalige gemeenschap in de stad Namen en de provincies Namen en Luxemburg, waar men tot op heden geen mogelijkheid had om in de moedertaal deel te nemen aan de erediensten de heilige geheimenissen.
 
Als resultaat van gemeenschappelijke inspanningen van het aartsbisdom, de gelovigen en de Europese Russische Gemeenschap (een unie van Russischtalige verenigingen in België) en met de steun van het klooster van Chevetogne en het plaatselijk bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk werd er aan de orthodoxe parochie op langdurige basis en belangeloos een houten kapel in gebruikleen gegeven.
 
De Goddelijke liturgie werd geleid door aartsbisschop van Brussel en België Simon in concelebratie met geestelijken van het aartsbisdom en met deelname van talrijke gelovigen uit Namen en andere steden uit de regio. Bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk aanwezig, waaronder bisschop van Namen André (Léonard), een van de broeders van het klooster van Chevetogne priestermonnik Anton (Lambrechts) en anderen.

Na afloop van de Liturgie wendde aartsbisschop Simon zich met een woord van welkom tot de aanwezigen waarbij hij de gelovigen hartelijk feliciteerde met het begin van regelmatige diensten en de hoop uitsprak dat de geloofsgemeenschap dankzij de voorspraak van de engeleendere Serafim van Sarov  zou groeien en aansterken. Vladyka memoreerde de bijzondere verering die deze grote voorspreker van het Russische land geniet in de orthodoxe wereld en de diepe interesse voor het geestelijk erfgoed van de wonderdoener van Sarov die veel vertegenwoordigers van het westers christendom hebben. Met bijzondere blijdschap kon aartsbisschop Simon aankondigen dat in overeenstemming met een toezegging van het bisdom van Nizhniy Novgorod vanuit het Serafimklooster van Diveevo binnen korte tijd een ikoon met een deeltje van de heilige relieken van hl. Serafim van Sarov aan de kerk overhandigd zal worden. Tot slot sprak vladyka zijn speciale dank uit aan al diegenen die zich ingespannen hadden voor de opening van de parochie en memoreerde hij de broederlijke steun van de kant van de Katholieke Kerk in België.

Een tweede toespraak werd gehouden door de rector van de kathedrale kerk ter ere van de heilige Nicolaas in Brussel aartspriester Antoni Iljin, die vladyka hartelijk dankte voor zijn aartsbisschoppelijke zorgzaamheid en onderstreepte dat er met de opening van deze parochie in België niet één grote regio meer over is waar Russisch-Orthodoxe christenen geen mogelijkheid zouden hebben om te bidden, deel te nemen aan de heilige geheimenissen en het Woord Gods te horen in de moederstaal. De priester merkte op dat Russische mensen buiten de eigen landsgrenzen hun spirituele en culturele eigenheid slechts dan kunnen behouden wanneer zij de weg naar de Kerk vinden en slechts dan een diepere band met het aardse vaderland Rusland zullen krijgen, wanneer zij zullen streven naar het Hemels Vaderland.
 
Een kort woord van welkom werd ook gesproken door de Rooms-Katholieke bisschop van Namen André (Léonard), die onderstreepte dat het afstaan van een Katholieke kerk voor de noden van de Orthodoxe parochie een daad van broederliefde is en de vrucht van die vorm van oecumene in de praktijk, die uit het hart komt, en die de nieuwe parochie van zijn kant Gods hulp toewenste bij het opbouwen van het parochieleven.
 
Tot slot verrichtte aartsbisschop Simon de feestelijke wijding van een speciaal ten geschenke van de nieuwe kerk geschilderde ikoon met een selectie van Belgische heiligen die met hun apostolisch zaaiwerk en hun heilig leven meer dan duizend jaar geleden op de grond van het huidige België uitgeblonken hebben.
 
Bij het ontvangen van de zegen na afloop van de dienst ontvingen alle aanwezigen ter herinnering in de gebeden een ikoontje van hl. Serafim van Sarov en croutons uit Diveevo, gewijd door aanraking met het oude gietijzeren pannetje van vadertje Serafim.

Vanaf heden zal de liturgie in de nieuw geopende parochie van de Russisch-Orthodoxe Kerk twee keer per maand gevierd worden op zondagen.


 
Kerkadres: avenue de la Vecquee, 9, 5000 Namen
Telefonische informatie v. Antoni Iljin: 02/513.79.15, 0476/55.50.32, e-mail: anton.ilin@gmail.com