In Russische ambassade België heeft liefdadigheidsavond ten bate van Christus’ Geboorteparochie Antwerpen plaatsgevonden

Посол России Вадим Борисович Луков приветствует гостейOp 20 april 2007 heeft met de zegen van aartsbisschop van Brussel en België Simon en met de ondersteuning van de Russische ambassadeur in België V.B. Loekov een charitatieve Paasreceptie plaatsgevonden tot steun van de Christus’ Geboorteparochie in Antwerpen. De avond, die plaatsvond in een feestelijke ambiance in de residentie van de ambassadeur in Brussel en georganiseerd was door de Russische ambassade en het Aartsbisdom van Brussel en бургомистр Уккля Арман де Декер, в центреBelgië gezamenlijk, kreeg gestalte onder de bescherming van burgemeester van Ukkel Armand de Decker, die tevens minster van Ontwikkelingssamenwerking is binnen de Federale Regering. Temidden van de eregasten waren onder meer Zijne Hoogwelgeboren Heer François-Xavier Ridder de Donnea, Minister van Staat en gedeputeerde van het federaal parlement, en de achterachterkleinzoon van de beroemde Russische dichter met dezelfde naam A.A. Poesjkin en zijn vrouw.

Aan het begin van de avond deed aartsbisschop het gebed en zegende de spijzen, die klaargemaakt waren volgens de tradities van de nationale Russische keuken. Het concertprogramma, dat vervolgens onder de aandacht werd gebracht van de meer dan 70 gasten, was voorbereid door de parochie van Antwerpen en bestond zowel uit instrumentale klassieke werken, uitgevoerd door het duet ‘Spirale piano’ (piano en violoncello), als kerkelijke gezangen en volksliederen, uitgevoerd door een mannenkoor onder leiding van P. Izbash.

De ambassadeur van Rusland in het Belgisch Koninkrijk V.B. Loekov en burgemeester Armand de Dekker spraken beide redes uit, waarin het groeiende niveau van samenwerking en de zich ontwikkelende goede-buurverhoudingen tussen de landen onderstreept werd en tevens de speciale positieve rol gememoreerd werd die de Kerk speelt in het behoud van de Russische taal en cultuur.
 
Посол России В.Б. Луков беседует с А.А. Пушкиным и его супругой Марией Пушкиной-ДурновоIn de loop van de avond werd er een loterij gehouden waarbij prijzen uitgeloofd werden namens de organisatie en de eregasten.

Dergelijke activiteiten, die nu al in het derde opeenvolgende jaar door de Russische ambassade en het aartsbisdom van Brussel en België in samenwerking georganiseerd werden, zijn inmiddels een goede traditie geworden die getuigt van het streven om landgenoten die zich hier ver van het vaderland bevinden op alle vlakken te ondersteunen.

Максим Фернандес-Самодаев и Моника ФлорескуDe rector van de Christus’ Geboorteparochie priester Andrei Jelisejev sprak zijn hartelijke dank uit aan de ambassadeur van Rusland in België en de deelnemers aan de avond, die met hun aanwezigheid deze liefdadigheidsactie ondersteunden. De middelen die bijeengebracht zijn via de entreebewijzen zijn in hun geheel overgedragen aan de parochie voor de bouw van een toekomstige Orthodoxe kerk in de hoofdstad van Vlaanderen.

ведущие и участники вечера от прихода Рождества ХристоваDe bouwplannen voor een dergelijke kerk werden besproken tijdens de ontmoeting tussen de Eerste Minister van België G. Verhofstadt en de president van Rusland V.V. Poetin, die niet zo lang geleden plaatshad. Het hoofd van de Belgische regering reageerde met bereidheid op het verzoek een bouwkavel aan de Russische gelovigen toe te wijzen voor de bouw van een kerk en in de huidige fase vinden de nodige detailgesprekken plaats met de overheden van de provincie en de stad Antwerpen.
 
De bankrekening van het bouwfonds van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Antwerpen is:
BE 83-001-4682129-15 SWIFT GEBABEBB (Russian Orthodox Church in Antwerp Fund).