In Brussel zijn Goddelijke liturgie en moleben ter gelegenheid van hereniging Russisch-Orthodoxe Kerk gevierd

Op 22 mei 2007, op de feestdag van het overbrengen van de relieken van de heilige bisschop Nicolaas naar Bari, zijn er in de heilige-Nicolaas-kathedraal, die zijn kerkfeest vierde, feestelijke diensten gevierd. Een bijzondere glans aan de feestelijkheden gaf het op 17 mei voltrokken herstel van de eucharistische gemeenschap tussen de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland.
 
De Goddelijke liturgie in de eerste Orthodoxe kerk van het land werd geleid door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, die werd geassisteerd door geestelijken van het aartsbisdom. Voor het moleben ten voorstaan van de ikoon met een deeltje van de relieken van de heilige Nicolaas voegde zich aan het gezelschap nog vader Stefan Weerts, priester van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland en rector van de Brusselse parochie ter ere van de Opstanding van Christus toe.

In zijn herderlijke rede wees vladyka Simon op de enorme betekenis van de vereniging van alle gelovigen van de Russische Kerk, daar het vanaf nu mogelijk is ten overstaan van de hedendaagse maatschappij te getuigen van Christus met één mond. Het ontvangen van de heilige Communie uit één kelk, wat nog zo onlangs een onvervulbare droom leek te zijn, is nu realiteit geworden, een realiteit die in de diaspora nog in grotere mate ervaren zal worden dan in Rusland zelf, voegde vladyka toe.
 
In de kerk waren aanwezig de ambassadeur van de Russische Federatie in België dhr. V.B. Loekov, die een aartsbisschoppelijk getuigschrift ontving. Daarnaast waren in de kerk nog aanwezig dhr. D. Stivens, vice-president van de Belgisch-Russische Ondernemerskamer en voorzitter van het Fonds voor de Bescherming van het Russisch Erfgoed, en tevens aartsdiaken Thaddeüs Barnas, monnik van het klooster van Chevetogne.
 
De feestdag werd afgerond met een receptie in de parochiezaal.