Aartsbisschop van Brussel en België Simon heeft deelgenomen aan activiteiten in verband met tweede verjaardag pontificaat paus van Rome Benedictus XVI

Op 24 april 2007 vonden er in Brussel feestelijkheden plaats ter gelegenheid van de tweede verjaardag van het pontificaat van paus van Rome Benedictus XVI.
 
Een dag eerder werd er in de Rooms-Katholieke kathedraal van Brussel een speciale kerkdienst gehouden, die geleid werd door kardinaal G. Danneels en op 24 april ‘s avonds vond er in de Minervazaal van het Koninklijk museum voor kunst en geschiedenis een feestelijke receptie plaats. Op de receptie waren aanwezig de apostolisch nuntius van het Vaticaan in het Belgisch Koninkrijk aartsbisschop Karl-Joseph Rauber, het hoofd van de vertegenwoordiger van het Vaticaan bij de Europese Unie aartsbisschop André Dupuis, metropoliet van België Panteleimon (Patriarchaat Constantinopel), secretaris van het bureau van de Orthodoxe Kerk van Griekenland bij de Europese Unie archimandriet Ignatios (Sotiriadis), secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie van Europa bisschop Noël Trenor (Rooms-Katholieke Kerk), geestelijken van andere Territoriale Orthodoxe Kerken, leden van monastieke en andere religieuze gemeenschappen in België, de ambassadeur van de Russische Federatie in België V.B. Loekov en de hoofden en kaderleden van diplomatieke vertegenwoordigingen van diverse andere landen.
 
Namens het Patriarchaat Moskou waren op de feestelijkheden aartsbisschop van Brussel en België Simon en referent van de vertegenwoordiging van de Russisch-Orthodoxe Kerk bij de Europese instellingen D.A. Ageev aanwezig.
 
De apostolisch nuntius van het Vaticaan in België K.-J. Rauber bedankte de vertegenwoordiging van de Russisch-Orthodoxe Kerk hartelijk voor hun deelname aan de feestelijkheden en haalde speciaal de goede betrekkingen aan zoals die zich tussen de orthodoxen en katholieken in België gevormd hebben.
 
Persbureau van de vertegenwoordiging van de Russisch-Orthodoxe Kerk bij de Europese instellingen