Tijdens rouw om eerste president van Rusland heeft Russisch-Orthodoxe geestelijkheid in België ambassade bezocht

Op 25 april 2007, op de in Rusland als rouwdag aangekondigde dag in verband met het overlijden van de eerste president van Rusland, heeft aartsbisschop van Brussel en België Simon de ambassade van de Russische Federatie in België bezocht. Vladyka werd vergezeld door geestelijken van het Belgisch aartsbisdom en de referent van de vertegenwoordiging van de Russisch-Orthodoxe Kerk bij de Europese instellingen D.A. Ageev.

Aartsbisschop Simon tekende uit hoofde van de geestelijkheid en de gelovigen van het Belgisch aartsbisdom van de Russisch-Orthodoxe Kerk het condoleanceregister.
 
Vervolgens vond er een kort gesprek plaats tussen vladyka en de ambassadeur van de Russische Federatie in België V.B. Loekov, waarbij beide kanten van mening wisselden over de rol van de eerste president van Rusland B.N. Jeltsin in het creëren van een nieuwe vorm van verhoudingen tussen Kerk en staat en zijn hulp aan de Russisch-Orthodoxe Kerk.