Zijne Heiligheid Patriarch van Moskou en geheel Rusland Alexis II gestorven

Op 5 december is op 79-jarige leeftijd het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Zijne Heiligheid de Patriarch van Moskou en geheel Rusland Alexis II, in de Heer ontslapen. Nog steeds worden er in de Kerk van Christus Verlosser in Moskou onophoudelijk gebedsdiensten voor zijn zielerust gehouden.

Op 6 december heeft in de Patriarchale residentie in Peredelkino een buitengewone vergadering van de Heilige Synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk plaatsgevonden, onder voorzitterschap van het oudste vaste lid van de Heilige Synode, Zijne Hooggewijde Heer de Metropoliet van Sint-Petersburg en Ladoga Vladimir. Uit de zeven vaste leden van de Heilige Synode is door middel van een anonieme stemming Zijne Hooggewijde Heer de Metropoliet van Smolensk en Kaliningrad Kirill uitgekozen als interim van de Patriarch. De leden van de Heilige Synode bepaalden dat de naam van de locum tenens van de Patriarch tijdens de gebedsdiensten in alle kerken van de Russisch-Orthodoxe Kerk moet worden genoemd in de volgende formulering: «voor Onze Heer, de Patriarchale plaatsvervanger, Zijne Zeerhooggewijde Heer Kirill, Metropoliet van Smolensk en Kaliningrad». De Synode bepaalde eveneens de uitvaartdienst van Zijne Heiligheid de Patriarch Alexis te houden in de Kathedrale Kerk van Christus Verlosser in Moskou op 9 december en wees, overeenkomstig de wens van de Patriarch zelf, de Kathedrale Kerk van de Theofanie in Moskou aan als laatste rustplaats voor de nieuw ontslapene.

Het hoofd van het aartsbisdom van Brussel en België Simon heeft condoleances ontvangen van de metropoliet van België Panteleimon en van bisschop van Synope Athenagoras (Patriarchaat van Constantinopel); namens de Rooms-Katholieke Kerk van:  de deken van de kathedraal van Sint-Michiel in Brussel, de abt en de broeders van het klooster van Chevetogne, de secretaris van de Belgische commissie voor de contacten met de orthodoxe christenen, de secretaris van de Katholieke commissie voor Oecumene van het Bisdom Brussel; en tevens van de voorzitter van het interkerkelijk comite van Brussel en vele privé-personen.

Op zondag zijn in alle parochies van het aartsbisdom gebedsdiensten gehouden voor de zielerust van het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Biografie van Patriarch Alexis II