In Brussel heeft klerikale vergadering van het aartsbisdom Brussel en België plaatsgevonden

Op zaterdag 8 november 2008 heeft in de kerk van de Levenschenkende Drieëenheid in de hoofdstad van België een algemene vergadering van de geestelijkheid van het aartsbisdom van Brussel en België plaatsgehad onder voorzitterschap van aartsbisschop van Brussel en België Simon.

‘s Ochtends ging aartsbisschop Simon de Goddelijke liturgie voor in de Drieëenheidskerk. Hij werd daarbij geconcelebreerd door: rector van de ontvangende kerk aartspriester Pavel Nedosekin, hegoumen Athanase (Cabirou), hegoumen Pol (Pellemans), priester Serge Model – secretaris van het aartsbisdom, priester Andrej Jelisejev, priestermonnik Agafangel (Sjkoerankov), priester Gennadi Katamashvili, priester Georgi Timmer, protodiaken Alexander Koerjatkin, diaken Dimitri Jatsoen, diaken Alexander Nitsjiporoek en hypodiaken Michael Lomax. Bij aanvang van de vergadering sloten zich nog bij hen aan: aartspriester Antoni Iljin, priester Alexander Javorovski en diaken Alexander Motorni.

De klerikale vergadering geschiedde onder voorzitterschap van aartsbisschop van Brussel en België Simon. Het hoofd van het diocees opende de vergadering met een welkomstwoord aan het adres van de aanwezige geestelijkheid en gaf daarin in het kort de stand van zaken binnen het aartsbisdom weer.

De belangrijkste uitkomst van de vergadering was de oprichting van een diocesane kerkelijke rechtbank, in overeenstemming met het wetsontwerp dat tijdens de dit jaar gehouden bisschoppelijke synode van de Russisch-Orthodoxe Kerk werd goedgekeurd. Benoemd tot voorzitter van dit nieuwe diocesane orgaan werd archimandriet Thomas (Jakobs), rector van het mannenklooster in Pervijze.

Eveneens werd er gesproken over pastoraal-theologisch onderwijs binnen het diocees, het Orthodox godsdienstonderwijs op openbare scholen in België en de verzorging van drukwerkuitgaven in het Nederlands ten behoeve van Nederlandstaligen met interesse in de Orthodoxie (met samenwerking tussen de beide door aartsbisschop Simon leidinggegeven diocesen van België en Nederland). Tenslotte werd er een diocesane persdienst opgericht.

Specifiek pastorale kwesties die op de vergadering besproken werden, hielden in meerderheid verband met de heilige mysteriën van Doop en Huwelijk en in het bijzonder de deelname daaraan van christenen van andere denominaties.

Tot slot sprak aartsbisschop Simon de wens uit ieder jaar een dergelijke diocesane klerikale vergadering te houden.