Bezoek van aartsbisschop Simon aan de parochie te Amsterdam met priesterwijding van diaken Hildo Bos

Van 20 t/m 29 maart brengt aartsbisschop Simon van Brussel en België, locum tenens van het bisdom Den Haag en Nederland, een pastoraal bezoek aan Nederland. Als eerste onderdeel van het bezoek celebreerde hij op zaterdag 21 maart de Goddelijke Liturgie in de parochie van de h. Nikolaas in Amsterdam. Voorafgaand aan de Liturgie voltrok Mgr. Simon de lectorwijding van Piotr Muratov, een parochiaan met ervaring als altaardienaar in Novosibirsk en al enkele jaren actief als lezer en altaardienaar in Amsterdam.

Tijdens de Liturgie zelf voltrok Mgr. Simon de priesterwijding van de tweede diaken van de parochie, v. Hildo Bos. Vader Hildo – afgestudeerd aan het Orthodoxe instituut van de h. Sergi in Parijs – heeft vijf jaar als diaken in de parochie gediend. Tijdens de dienst werd Mgr. Simon omringd door twaalf priesters en vijf diakens van verschillende jurisdicties uit Nederland, België, Frankrijk en Griekenland: de aartspriesters Grigori Krasotsvetov (parochie van de h. Alexander van de Neva, Rotterdam), Sergei Ovsiannikov (parochie h. Nikolaas, Amsterdam, Anton du Pau (parochie h. Nikolaas, Amsterdam), Theodoor van der Voort (parochie h. Petrus en Paulus, Deventer), Sergi Merks (parochie h. Patr. Tichon, Nijmegen), Stephan Bakker (parochie h. Cornelius de Honderdman, Amersfoort), Serge Sollogoub (parochie h. Johannes de Theoloog, Meudon) en Evangelos Markantonis (parochie h. Apostel Thomas, Athene), de priesters Alexander Yavarouski (parochie h. Apostel Mattheüs, Leuven), Sergi Model (kathedraal h. Nikolaas, Brussel) en Matthew Arnolds (klooster geboorte Moeder Gods, Asten) en de priestermonnik Serafim [Standhardt] (parochie h. Hilarion van Verejsk, Leer), alsmede door de diakens Dimitri Jatsun (parochie Christus Geboorte, Antwerpen), Richard Vaux (parochie h. Alexis van Ugines en Maria van Parijs, Lyon), Johannes Veldmeijer (parochie h. Patr. Tichon, Nijmegen) en Michael Bakker (parochie h. Nikolaas, Amsterdam). Na de dienst werd de priestermonnik Serafim [Standhardt] onderscheiden met een gouden priesterkruis.   

De dienst werd tevens bijgewoond door vertegenwoordigers van andere Christelijke denominaties. V. Hildo vertegenwoordigt de parochie in de Raad van Kerken van Amsterdam, en tevens de Vereniging van Orthodoxen “h. Nicolaas” in de Raad van Kerken in Nederland. Onder de aanwezigen waren o.a. Mgr. Jan van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem en Amsterdam en referent voor oecumene in de Nederlandse Bisschopsconferentie, v. Antonios Saliba, priester van de prechalecedonische Syrisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam en vertegenwoordiger van de deze kerk in de Raad van Kerken, de voormalig voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam, de voorzitter van de Wereldfederatie van Orthodoxe jongeren “Syndesmos” (waar v. Hildo van 2000-2003 voorzitter van was), v. Christophe D’Aloisio, en afvaardigingen van de Orthodoxe jeugdorganisaties in Nederland en België.

Na afloop van de dienst wenste Mgr. Simon alle aanwezigen van harte geluk met deze plechtigheid. Hij attendeerde Mgr. Van Burgsteden (mede dankzij wie de parochie in 2004 haar intrek kon nemen in een voormalig katholiek klooster) op het grote aantal aanwezige geloven, met name kinderen, die de toekomst van de kerk vormen. Hij wees de nieuw gewijde priester, vader Hildo, op het feit dat zijn wijding had plaatsgehad aan de vooravond van de Zondag van Kruisverering, een kruis van verantwoordelijk dat nu ook op zijn schouders rust. De Heer schenkt echter nooit een kruis dat de krachten van de mens te boven gaat. Tevens zou v. Hildo in zijn bediening de hulp genieten van de Heilige Geest, die middels de handoplegging van de bisschop op hem was neergedaald. Ook riep de bisschop allen – geestelijken en leken – op om hier steeds voor te bidden. Na deze woorden wenste ook de rector van de parochie, aartspriester Sergei Ovsiannikov, de nieuwe priester geluk, waarbij hij hem namens de parochie een ikoon van de Moeder Gods overhandigde. Vervolgens sprak de secretaris van het bisdom, aartspriester Grigori Krasnotsvetov, de gelukwensen namens de geestelijken van het bisdom die niet aanwezig konden zijn. Ter aandenken aan deze dag bood hij een zevenarmige kandelaar aan als geschenk aan de parochie.

Na de dienst organiseerde de parochie een receptie voor alle aanwezigen.   

Foto’s zijn te vinden op de sites:

http://www.flickr.com/photos/jimforest/sets/72157615635089991/

http://www.flickr.com/photos/dobrovinski/sets/72157615668098245/