Franstalige parochie van de Bescherming van de Moeder Gods in Brussel heeft zijn parochiefeest gevierd

Parochie van de Bescherming van de Moeder Gods, Brussel

Op zaterdag 6 november 2010 heeft de Franstalige orthodoxe parochie van de Bescherming van de Moeder Gods te Brussel  haar parochiefeest gevierd. De Goddelijke liturgie werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie en met hem mee dienden de geestelijken hegoumen Athanase (Cabirou), rector van de parochie, priester Serge Model, secretaris van het aartsbisdom, en protodiaken Alexander Koerjatkin, geestelijke van de kathedraal. In de kerk, waar de dienst gehouden werd in het Frans, Nederlands en Kerkslavisch, bevonden zich ook gelovigen uit andere parochies en vertegenwoordigers van katholieke parochies, onder wie ook een priester.

Vladyka Simon wenste na afloop in zijn rede de parochianen de voorspraak van de Moeder Gods toe en schonk de parochie een grote ikoon met een afbeelding van het feest van de Bescherming.  Na een kort dankwoord van v. Athanase en het zingen van het traditionele ‘Nog vele jaren’, namen de gasten plaats voor een gemeenschappelijke feestmaaltijd.