Aartsbisschop Simon van Brussel en België heeft in Heilige-Drieënheidskerk te Brussel twee wijdingen verricht

Хиротонии в Брюсселе

Op zondag 7 november 2010 heeft aartsbisschop Simon van Brussel en België de Goddelijke liturgie gevierd in de Heilige-Drieëenheidskerk te Brussel. Vladyka werd bijgestaan door de rector van de kerk aartspriester Pavel Nedosekin, de rector van de parochie van de Bescherming van de Moeder Gods te Brussel hegoumen Athanase (Cabirou), de rector van de parochie ter ere van de heilige aartsengel Michaël te Bergen hiëromonnik Agathangel (Sjkoerankov), protodiaken Alexander Koerjatkin, diaken Dmitri Jatsoen en diakon Andrei Popа.

In de loop van de dienst heeft vladyka Simon twee wijdingen verricht: een priester- en een diakenwijding. De diaken van Poolse afkomst vader Alexander Nitsjiporoek werd tot priester gewijd, terwijl Adriaan Alaui, afkomstig uit Libanon, tot diaken gewijd werd.

In zijn rede na floop van de dienst bedankte aartsbisschop Simon aartspriester Pavel Nedosekin voor zijn arbeid ten bate van de parochie en de theologische cursus, dankzij welke nieuwe mensen zich aandienen om de Heilige Kerk te dienen. Vladyka gaf aan dat de wijdingen van vandaag nog niet de laatste in onze kerk zouden zijn, aangezien er op de cursus nog mensen zitten die eveneens hun leven in dienst van God willen stellen.

In antwoord daarop bedankte de rector van de Heilige-Drieëenheidskerk vladyka voor zijn bezoek en  het willen verrichten van de wijdingen. Namens de parochie werd vladyka een ikoon van de Niet-door-handen-gemaakte Verlosser aangeboden welke geschilderd was op de heilige berg Athos. Gezien de grote afmetingen van de ikoon sprak aartsbisschop Simon zijn beslissing uit de ikoon aan een van de parochies binnen het aartsbisdom te schenken, zodat hij voor de gelovigen toegankelijk is voor verering.

Na afloop werd door alle parochianen een gemeenschappelijke tafel gedeeld.