Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie heeft parochiefeest Leuven bijgewoond en de diakenwijding verricht van Igor Loetsjko en de kleine wijding tot lezer van Viktor Joedin

Op 13 november 2010 heeft de parochie van de heilige apostel en evangelist Mattheus in Leuven haar parochiefeest gevierd. Voor deze speciale gebeurtenis hadden zich niet alleen de parochianen van de Leuvense kerk verzameld, maar waren er ook geovigen en geestelijken uit andere parochies, landen en  jurisdicties gekomen. De dienst werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie en met hem mee dienden de rector van de parochie, aartspriester Alexander Yavorovskij, hieromonnik Agathangel (Bergen/Mons), priester Georgi Timmer (Brussel), protodiaken Alexander Koerjatkin (Brussel) en de diakens uit Antwerpen v. Dmitrij Jatsoen en v. Artemi Alimarin. In het altaar baden eveneens aartspriester Silouan Osseel en priester Bart d’Huyvetter (beiden van het Patriarchaat Constantinopel).

Deze dag werd ook opgeluisterd door andere gebeurtenissen. Aartspriester Silouan Osseel (parochie Eindhoven, Patriarchaat Constantinopel) schonk aan de parochie een deeltje van de relieken van de heilige Silouan de Athoniet, een heilige die in het bijzonder vereerd wordt door orthodoxe Europeanen. Een ander belangrijk wapenfeit was de wijding van de nieuwe iconostase, een werk van de zusters uit Engeland (klooster in Essex), speciaal ter gelegenheid van het parochiefeest voorafgaand aan deze dienst in de kerk geinstalleerd. En tot slot waren de allerbelangrijkste gebeurtenissen de verrichting van de kleine wijding tot lezer van een van de grondleggers van onze parochie Viktor Joedin en de diakenwijding van lezer Igor Loetsjko.

Na de dienst werd, zoals inmiddels al traditie geworden is, de gasten een feestelijk maal en concert aangeboden.