Kloosterfeest in Pervijze

Feest in het klooster van Pervijze

Op 24 oktober 2010 is in het Nederlandstalig orthodoxe mannenklooster ter ere van de ikoon van de Moeder Gods “Troosteres der bedroefden” van het aartsbisdom van Brussel en Belgie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, welk gevestigd is in Pervijze (West-Vlaanderen), het kloosterfeest gevierd.

De zondagse Goddelijke liturgie werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie, die daarin werd bijgestaan door de rector van het klooster archimandriet Thomas (Jacobs), de kloosterlingen hegoumen Joann (Remmery) en Elefterios (Hoeree), de aan het de kloosterparochie verbonden geestelijke protodiaken Paul Hommes en protodiaken Alexander Koerjatkin en diaken Dmitry Jatsoen. Aan de dienst namen een stuk of honderd gelovigen uit de Nederlandstalige en Franstalige regio’s van Belgie deel.

In zijn toespraak na afloop van de dienst bedankte het hoofd van het aartsbisdom aartsbisschop Simon vader Thomas voor alle door hem geleverde inspanningen om het klooster tot stand te brengen en het kloosterleven er te onderhouden en ook voor de warme ontvangst. Vladyka vertelde de aanwezigen over zijn bezoek aan het klooster van Nieuw-Valaam(o) in Finland, het bisdom van Vologda in Rusland, met bezoeken aan onder meer een kindertehuis voor kinderen van ouders die het ouderschap ontnomen is, een gevangenis voor gedetineerden die een levenslange gevangenisstraf uitzitten en kerken en kloosters, waarvan sommige tot op heden in puin liggen of in een betreurenswaardige staat verkeren. Tot slot wenste vladyka voorspoed en bloei aan het klooster, dat al meer dan dertig jaar in Belgie bestaat.

Ten antwoord dankte het hoofd van het klooster v. Thomas vladyka voor zijn aartsbisschoppelijk bezoek, zijn gebeden en de dienst. Als cadeau werden aan de aartsbisschop de volgende vier onlangs door het klooster in het Nederlands vertaalde en/of uitgegeven brochures aangeboden: «Het offer der liefde», «Leven en geschriften», «Over de Goddelijke Liturgie», «Orthodoxie: Weg - Waarheid - Leven».

Het feest werd afgesloten met een traditiegetrouwe gemeenschappelijke maaltijd.