Aartsbisschoppelijk bezoek aan Groningen

Aartsbisschoppelijk bezoek aan Groningen

Op zondag 31 oktober hebben vladyko Simon uit Belgie , aartsbisschop van Brussel en Den Haag en aartsbisschop Abel van Lublin en Chelm uit Polen gezamenlijk de bisschoppelijke dienst geleid. Het hoge bezoek hangt samen met het 20-jarige priesterjubileum van hegumen Onufry, de rector van de Groningse parochie van de Heilige Transfiguratie. Bij de Goddelijke Liturgie dienden ook andere gasten uit Polen: Archimandriet Afanasy ( Nos), hoofd van het Sint Onufryklooster in Jableczna , vader Miroslaw Wiszniewski uit Lublin en tevens vader Arkadiusz Mironko, behorend tot de geestelijkheid van de Orthodoxe Kerk van Amerika maar nu woonachtig in Rotterdam i.v.m. zijn werk aan de Erasmusunivesiteit aldaar. Als seminaristen hebben zij nog les gehad van v.Onufry tijdens zijn verblijf in Polen.

Vladyko Abel heeft twintig jaar geleden vader Onufry tot priester gewijd op 21 september, de dag van de Ikoon van de MG van Chelm, in deze plaats in Oost Polen.

Aan het hoofd van de autocephale orthodoxe kerk van Polen staat metropoliet Sawa die zetelt in Warschau. De synode bestond uit 10 bisschoppen maar onlangs is één van hen, vladyko Myron bij een tragisch vliegtuigongeluk bij Smolensk omgekomen.

Vladyko Simon heeft in zijn toespraak het belang onderstreept van de goede banden tussen de Russische en de Poolse orthodoxe kerk. Een goede samenwerking versterkt het orthodoxe getuigenis in de wereld. Hij bedankte de Poolse Kerk in de persoon van vladyko Abel voor de opleiding en geestelijke leiding van de beide priesters van de Groningse parochie tijdens hun verblijf in Polen en ook nog daarna.

Elke gelovige die een stap zet in de kerk wordt uitgenodigd om als gelovige uitgetild te worden boven de zorgen van het alledaagse bestaan en te streven naar een leven dicht bij God.

Bovendien rust op elke orthodoxe gelovige een apostolaat een missie om met het orthodox zijn in de diaspora in West Europa te werken aan een presentie van de orthodoxie in dit deel van Europa. Daarbij is niet van het allergrootste belang tot welke jurisdictie men behoort, maar wel of er een gezamenlijke getuigenis is van een levend geloof in de rijkdom van de Ware Verering ,de Orthodoxie.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie heeft v.Onufry een priesterkruis met versierselen ontvangen uit handen van Vladyko Simon en met de zegen van het Patriarchaat als dank voor zijn werk in de parochie. Ook van de Poolse kerk heeft de jubilaris een priesterkruis versierd met ingelegde stenen ten geschenke gekregen. Na afloop is er in de trapeza van de parochie een gemeenschappelijke feestelijke maaltijd verzorgt in een  aangename sfeer waarbij het panorthodoxe karakter van deze parochie ook weer terug te vinden is in de maaltijden en de mensen die aanwezig waren.