Aartsbisschop Simon heeft plechtige wijding drie nieuwe hulpbisschoppen Rooms-katholieke aartsbisdom Mechelen-Brussel bijgewoond

Op zondag 3 april 2011 is in de Nationale basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg de wijding van drie hulpbisschoppen voor het Rooms-katholieke aartsbisdom Mechelen-Brussel voltrokken: monseigneur Jean Kockerols (vicariaat Brussel), monseigneur Jean-Luc Hudsyn (vicariaat Waals-Brabant) en monseigneur Leon Lemmens (vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen). De plechtigheid, die drie uur duurde, werd geleid door aartsbisschop André-Jozef Léonard en er werd aan deelgenomen door nog 30 bisschoppen en 260 priesters en diakens, in het bijzijn van meer dan 3500 gelovigen.

Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van andere christelijke confessies. Namens de Orthodoxe Kerk waren in de basiliek aanwezig metropoliet van België Panteleimon (Patriarchaat Constantinopel) en zijn vicaris, bisschop van Sinope Athenagoras, en tevens metropoliet Athanasios van Achaia (Grieks-Orthodoxe Kerk). De Russisch-Orthodoxe Kerk werd vertegenwoordigd door aartsbisschop van Brussel en België Simon en zijn secretaris priester Serge Model.

Foto’s van de gebeurtenis kunt u hier en hier vinden.