Tweede samenkomst Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Op zaterdag 2 april 2011 is ter plaatse van de officiële zetel van het Belgisch aartsbisdom van het Patriarchaat Constantinopel te Brussel opnieuw een bijeenkomst geweest van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de landen van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg).

Aan de bijeenkomst namen deel:

De oprichtingsvergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux vond plaats in juni 2010. Ditmaal, tijdens de tweede bijeenkomst, welke verliep in een warme sfeer van broederliefde en wederzijds begrip, ging het onder meer over het politiek klimaat in België en zijn repercussie op de erkende erediensten, over de organisatie van de Orthodoxe Kerk in Nederland en over pastorale zaken. 

De deelnemers aan de bijeenkomst hebben tevens besproken hoe men samen zo efficiënt mogelijk een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van de secularisering van de samenleving. De bisschoppenconferentie heeft verder ook haar steun uitgesproken aan het orthodox kinderkamp dat nu al 11 jaar ieder jaar georganiseerd wordt in Nederland of België door de Orthodoxe Jeugd van Nederland (OJN) en de Orthodoxe Jeugd van België (OJB-JOB). Tenslotte heeft ze kennis genomen van de bestaande orthodoxe kerkelijke commissies in de drie landen van de Benelux.

Op 3 april, de vierde zondag van de Grote Vasten, vierden de deelnemers aan de bijeenkomst gezamenlijk de liturgie in de Griekse kathedraal ter ere van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël te Brussel. De gezamenlijke dienst vormde het zichtbare getuigenis van de Orthodoxe eenheid. Tijdens zijn preek aan het einde van de dienst zei metropoliet Joseph onder meer: “Door deze zondag van de Heilige Johannes Klimakos leert de Kerk ons dat ons christelijk leven een hellende weg is richting God. Zonder hoop en liefde voor God kunnen we de redding van onze ziel en het eeuwig leven niet verwerven. De bron van ons leven is God en we dienen getuigen te zijn van dit leven in God in de wereld waarin we werden geplaatst, een wereld die steeds meer geseculariseerd lijkt”.

Deze Bisschoppenconferentie werd opgericht gevolg gevend aan de beslissing genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, die in juni 2009 bijeen is gekomen in Chambésy (Genève). In België, Nederland en Luxemburg vervullen twaalf verschillende bisschoppen hun dienstwerk.

Alle foto’s van de bijeenkomst

Alle foto’s van de gezamenlijke liturgie