Aartsbisschop heeft parochiefeest Nijmegen bezocht

Parochiefeest in Nijmegen

Op 9 april 2011 heeft  Zijne Eminentie Aartsbisschop van Brussel en België, tevens locum tenens voor het bisdom Den Haag en Nederland, de Goddelijke liturgie gecelebreerd in de parochie ter ere van de heilige Tichon, Patriarch van Rusland en geheel Rusland te Nijmegen. Hij werd daarbij geassisteerd door de parochierector aartspriester Sergi Merks, secretaris van het bisdom en rector van de parochie ter ere van de heilige grootvorst Alexander Nevski te Rotterdam aartspriester Grigori Krasnotsvetov, de rector van de parochie ter ere van de heilige Cornelius de Honderdman te Amersfoort aartspriester Stefan Bakker, de rector van de parochie ter ere van de heilige eersttronende apostelen Petrus en Paulus te Deventer aartspriester Theodoor van der Voort (Aartsbisdom van de Russische traditie binnen het Patriarchaat van Constantinopel), aartspriester Anton Dupau, de diakens Paul Smeets (Rotterdam), Dmitri Jatsoen (Antwerpen), Johannes Veldmeijer (Nijmegen), Philip Turner (Aartsbisdom van de Russische traditie binnen het Patriarchaat van Constantinopel) en Anatoli Babjoek (Rotterdam). Het koor werd geleid door matoesjka Helena Merks.

Na de liturgie feliciteerde aartsbisschop Simon de rector met het parochiefeest (verplaatst van 7 april) en dankte hem daarbij voor de vele jaren dienstwerk in verschillende parochies in Nederland en België en voor het organiseren van het kerkelijk leven in Nijmegen. Alle aanwezige geestelijken en gelovigen dankte hij ook voor het gezamenlijk gebed en hun allen wenste hij Gods hulp toe, vooral tijdens deze laatste twee weken voor het heilige feest van Pasen.

In zijn antwoord verwoordde vader Sergi aan vladyka Simon zijn hartelijke dank voor diens vriendelijke woorden en wensen en vooral voor de aan alle parochianen geboden mogelijkheid om op deze dag samen te bidden met hun aartsbisschop. Eveneens gaf vader Sergi aan dat het feest van de heilige Tichon in de kerkkalender samenvalt met het feest van de Verkondiging, dat, afhankelijk van de Paasdatum, midden in de Grote Vasten kan vallen, maar ook tijdens de Lijdensweek, tijdens Pasen of de Paasweek. “Wij zijn erg blij wanneer het feest voor de Lijdensweek valt, want dan is er voor vladyka een mogelijkheid om te komen en de vreugde van ons parochiefeest met ons te delen,” zo sprak vader Sergi. Na afloop van de dienst en de felicitaties werden de aanwezigen onthaald op een feestelijk buffet met vastenhapjes.