Aartsbisschop Simon heeft klooster heilige Jan de Doper te Den Haag bezocht

Liturgie in 't klooster van de Johannes de Doper in Den Haag

Op 10 april 2011 heeft Zijn Eminentie Aartsbisschop van Brussel en België en tevens locum tenens voor het bisdom Den Haag en Nederland, zijn aartsbisschoppelijk bezoek aan de lage landen vervolgend, het vrouwenklooster ter ere van de heilige Jan de Doper te Den Haag bezocht. Op de vijfde zondag van de Grote Vasten, de dag van de heilige Maria van Egypte, heeft vladyka Simon aldaar de Goddelijke liturgie gecelebreerd, waarbij hij geassisteerd werd door aartspriester Anton Dupau en de diakens Nicolaas Schouten en Dimitri Jatsoen (Antwerpen).

Na afloop van de dienst was er een door de zusters bereide feestelijke tafel, waaraan vladyka nader kennis kon maken met de parochianen. Tot slot zei vladyka Simon dat hij reeds vandaag allen zou willen begroeten met woorden van Paasvreugde, maar hij riep iedereen op nog wat geduld te hebben en wenste allen toe met zoveel mogelijk nut de overgebleven dagen van de Grote Vasten te volbrengen.