In Brussel is 60-jarig jubileum van en uitreiking medaille heilige Sergi van Radonezj III-de graad aan protodiaken Alexander Koerjatkin gevierd

60-jarig jubileum protodiaken Alexander Koerjatkin

Op 18 maart 2011 is de protodiaken van de Brusselse kathedraal van de heilige Nicolaas van Myra, vader Alexander Koerjatkin, 60 jaar geworden. Op deze dag celebreerde aartsbisschop van Brussel en België Simon de liturgie van de voorafgewijde gaven. Uit vele plaatsen van het aartsbisdom Brussel en België, zoals buiten Brussel ook Antwerpen, Leuven en Luik, kwamen priesters, diakens en leken bijeen om vader protodiaken Alexander te feliciteren.

Na afloop van de dienst feliciteerde vladyka Simon de jubilaris op warme wijze en overhandigde hem uit naam van Zijne Heiligheid de Patriarch van Moskou en geheel Rusland Kiril een onderscheiding, de medaille van de heilige Sergi van Radonezj III-de graad. In het patriarchaal besluit, dat werd voorgelezen door aartsbisschop Simon, stond vermeld dat vader Alexander onderscheiden wordt “in verband met zijn bezield dienen van de Russisch-Orthodoxe Kerk en ter gelegenheid van zijn 60-jarige verjaardag”.

De feestelijke huldiging van de jubilaris werd vanwege de Grote Vasten nog even uitgesteld, tot 25 april, Paasmaandag, maar toch werden de gasten op de verjaardag van vader Alexander zelf getrakteerd op vastenhapjes, zodat men hem in een ongedwongen sfeer kon feliciteren met deze belangrijke datum.

Achtergrondinformatie. Protodiaken Alexander Koerjatkin werd geboren op 18 maart 1951 te Brussel. In zijn kindertijd bezocht hij met zijn ouders altijd de Russische kerk ter ere van de heilige Panteleimon in Brussel en bijeenkomsten van de orthodoxe gemeente in Leuven, waar bisschop Georgi (Tarasov) diende. Als hij bij zijn oma in Moskou op bezoek was, hield hij er altijd van om de kerken Gods te bekijken. Met name bleef in zijn herinnering bewaard een leegstaande kerk in het dorp Oebory, waar hij met andere knaapjes op ontdekkingstocht ging. De zuster van zijn moeder, die met oma in één huis woonde, leidde hem rond door de als museum ingerichte kerken van het Kremlin, het Novodevichiklooster en het klooster van de ikoon van de Moeder Gods van de Don, en tevens in het Drieëenheidsklooster van de heilige Sergi van Radonezj. In Polen, waar hij na afloop van zijn universitaire studie twee jaar op stage was, leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen. Inmiddels heeft vader Alexander al twee volwassen zonen. Na zijn terugkomst uit Polen, begon v. Alexander op advies van zijn moeder de heilige Nicolaaskerk te bezoeken, waar destijds aartsbisschop van Brussel en België Basile (Krivocheïn) diende. Deze was het ook die Alexander de zegen gaf om als altaardienaar te helpen. Vanaf dat moment heeft v. Alexander eerst als diaken en vervolgens als protodiaken continu in de Nicolaaskerk gediend. In zijn functie heeft hij reeds vele parochianen uit Antwerpen, Leuven, Luik en Brussel opgeleid tot lezer of diaken in de Orthodoxe Kerk.

Nog vele en goede jaren gewenst aan de hooggeachte protodiaken Alexander!