Conferentie over komend Pan-orthodox Concilie: inzicht in de uitdagingen

 


Een belangrijke wetenschappelijke conferentie gewijd aan het komend panorthodoxe concilie werd van 18 tot 20 oktober gehouden in het St. Sergius Instituut. De conferentie was georganiseerd door het Centrum voor Oecumenisch Onderzoek aan de universiteit van Leuven, in samenwerking met het College Bernardin en St. Sergius orthodoxe Instituut te Parijs.

De bedoeling van de conferentie was de aandacht van geleerden en het grotere orthodoxe publiek te richten op de agenda van het komende panorthodox concilie – waarover hoge verwachting gekoesterd worden die de status van het Achtste Oecumenische Concilie evenaren. Op de agenda staan volgende uitdagende ​​onderwerpen 1) de kalenderkwestie, 2) de diptieken, 3) de diaspora, 4) de interconfessionele verhoudingen, en 5) enkele liturgische en ethische kwesties. De vijf sessies van de conferentie te Parijs werden georganiseerd op basis van deze vragen. Tijdens elke sessie, waren er twee orthodoxe theologen geassisteerd door een katholieke waarnemer. De deelnemers waren belangrijke orthodoxe theologen van onze tijd, die de belangrijkste academische instellingen van het Westen vertegenwoordigden: M.Stavrou (St. Serge Instituut, Parijs), Fr. John Erickson (St. Vladimir's Seminary, New York), Archimandriet G. Papatomas (Athene, Griekenland) en anderen. Fr. Vladimir Khulap (prorector van de Academie van Petersburg) - een wereldberoemd expert op het gebied van de liturgische kalender vertegenwoordigde het Patriarchaat van Moskou. Peter De Mey (Leuven), Thomas Pott (Chevetogne), Barbara Hallensleben (Fribourg) en anderen behoorden tot de niet-orthodoxe deelnemers. Onder de deelnemers waren tal van professoren, studenten en orthodoxe geestelijken uit verschillende orthodoxe academische instellingen, in het bijzonder studenten van de Post-Graduate Universiteit van H. Kyrill en Methodius te Moskou, die een deel van hun opleiding vervolmaken aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland).

Ons bisdom werd vertegenwoordigd door Dr. Victor Yudin, diaken van de Parochie van de H. Mattheos (Leuven). Zijn onderwerp was het vermaarde 28ste canon van het Concilie van Chalcedon dat hij voordroeg in de sectie over de orthodoxe diaspora. Zijn scherpzinnige lezing bleef niet onopgemerkt onder de deelnemers.

Het professionele team van BOGOSLOV "Theoloog" - de grootste website gewijd aan academische orthodoxe theologie in Rusland (verbonden met de Theologische Academie van Moscow, Sergiev Posad, Rusland) legde de volledige conferentie vast voor het nageslacht. Diaken Victor Yudin stond het team bij als academisch adviseur. Conferentie materiaal - toonaangevende presentaties, video-interviews en een aantal discussies - zullen binnenkort beschikbaar zijn op de webstek Bogoslov.ru