In Brussel heeft de Russische Kerk het 150-jarig jubileum van zijn eerste kerk en van de ononderbroken aanwezigheid van de Orthodoxie in België gevierd

Jubileum 150 - 1
 
Jubileum 150 - 2

Op 22 mei 2012, op de feestdag van de overbrenging van de relieken van de heilige Nicolaas de Wonderdoener, aartsbisschop van Myra in Lycië, heeft het aartsbisdom van Brussel en België van de Russisch-Orthodoxe Kerk het 150-jarig jubileum  van de eerste op het territorium van het Belgisch Koninkrijk gestichte orthodoxe parochiekerk, de kathedrale kerk ter ere van de heilige Nicolaas de Wonderdoener in Brussel, gevierd.

Op deze dag werd de Goddelijke liturgie, die was verplaatst naar de grotere Heilige-Drieënheidskerk, aangezien het onmogelijk zou zijn alle gelovigen plaats te bieden in de heilige-Nicolaas-huiskerk, voorgegaan door aartsbisschop van Brussel en België Simon. Met hem mee dienden aartsbisschop van Comana Gabriël (Parijs, Patriarchaat Constantinopel), metropoliet van Achaia Athanasios, het hoofd van de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk van Griekenland bij de Europese Unie, bisschop van Neapolis Porphyrios,  het hoofd van de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk van Cyprus bij de Europese Unie, de geestelijkheid van het aartsbisdom en vertegenwoordigers van de Orthoxe Kerken van Bulgarije en Roemenië. Tijdens de dienst baden in de kerk ook het hoofd van het aartsbisdom van de Benelux van het Patriarchaat Constantinopel metropoliet van België Panteleimon en zijn hulpbisschoppen Bisschop Maximos van Evmenia en Athenagoras van Sinope.

Onder de aanwezige hoge gasten bevonden zich onder meer het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk in België aartsbisschop André-Joseph Léonard, de ambassadeur van de Russische Federatie in België Alexander Romanov, vicaris van de bisschop van Antwerpen en vertegenwoordiger van de Sint-Egidiusgemeenschap priester Hendrik Hoet en vertegenwoordigers van het corps diplomatique.

De liturgie in het Kerkslavisch, Frans, Nederlands, Grieks en andere talen werd ondersteund door zang van het Orthodoxe jongerenkoor van het dekenaat Odintsovo (uit de streek rondom Moskou), dat naar België gekomen was dankzij het Fonds “Roeski Mir” en de firma “Lukoil”.

De vereerde ikoon van de heilige bisschop Nicolaas met een deel van zijn relieken werd in processie van de Nicolaaskerk naar de Heilige-Drieënheidskerk  overgebracht.

Een preek in het Frans werd verzorgd door de hegoumen (abt) van het mannenklooster in Pervijze archimandriet Thomas (hier kunt u de tekst lezen in het Frans of in het Nederlands).

In zijn rede na de dienst heette aartsbisschop Simon alle aanwezigen welkom en feliciteerde hen met het jubileum van de stichting van de eerste Orthodoxe kerk in België, welke in 1862 geopend werd dankzij inspanningen van de Russische Diplomatieke Missie aan het Belgisch hof. De ambassadeur  van Rusland in België A.A. Romanov feliciteerde aartsbisschop Simon en alle gelovigenvan het aartsbisdom warm met het jubileum en dankte hem voor zijn inspanningen ten bate van de Kerk en het Vaderland. Hij las ook een geschreven felicitatie van de vice-premier van het Kabinet van de Russische Federatie D.O. Rogozin gericht aan de aartsbisschop van België Simon, waarin onder meer het volgende genoteerd stond:

“Dit jaar vieren we feestelijk de belangrijke datum van de 150-jarige aanwezigheid van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Belgisch Koninkrijk. Het dienstwerk van de Russisch-Orthodoxe Kerk vandaag in België is omvangrijk en veelzijdig. Dat betreft zowel de ondersteuning van de Orthodoxe traditie in de westerse wereld en pedagogische activiteiten op openbare onderwijsinstellingen als de bouw van nieuwe kerken en de opening van nieuwe parochies, niet alleen voor Orthodoxe gelovigen uit de voormalige Sovjetrepublieken, maar ook voor geboren Belgen in Vlaanderen en Wallonië, maar daarnaast ook nog vele andere, niet minder belangrijke zaken.

Tijdens deze feestelijke gebeurtenissen wil ik nog apart stilstaan bij Uw bijzondere aandacht en steun gericht aan alle Orthodoxen die zich door de loop der omstandigheden in België bevinden, wat ook ik persoonlijk en mijn gezin hebben ervaren gedurende de paar jaar die ik in Brussel werkzaam was. Dankzij Uw inspanningen worden er nieuwe priesters en diakens gewijd, wordt er actief kerkelijk, katechetiserend en missionair werk opgezet om het getuigenis van de Orthodoxie te brengen in de hoofdstad van Europa.”  

Aartsbisschop Simon dankte zijn hoge gast en sprak zijn bijzondere dank uit voor het werk van de Ambassade. “Wij danken altijd met dank terug,” zei hij, “aan de medewerkers van de eerste Ambassade, die de parochie hebben georganiseerd, en wij geloven, dat deze nog vele jaren het licht van Christus, hier, op het territorium van het Belgisch Koninkrijk zal kunnen dragen.”

Zijne Eminentie wendde zich ook met een woord van speciale dank tot metropoliet Panteleimon en diens medewerkers, waarbij hij de door hen tentoongespreide wijsheid en liefde in het verkondigen van het Woord van Christus vermeldde. In zijn begroeting aan Mgr. André Léonard kwam aartsbisschop terug op de voortdurende aandacht van de Rooms-Katholieke kerk in België voor de behoeften van de Orthodoxe gelovigen in het land, wat bijvoorbeeld ook niet zo lang geleden het openen van een nieuwe parochie in de stad Namur mogelijk maakte. De aartsbisschop bedankte tot slot nog de met hem meegediend hebben collegae bisschoppen, de priesters en de aanwezige gelovigen die “hun geloof, hun cultuur en geschiedenis niet vergeten waren.”

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de kerk en de Orthodoxe aanwezigheid in België reikte aartsbisschop Simon uit naam van Zijne Heiligheid de Patriarch van Moskou en geheel Rusland Kirill onderscheidingen uit aan de volgende leken en geestelijken van de parochie ter ere van de heilige Nicolaas:

Geestelijken:

Leken:

Ter afsluiting was er een door de inspanningen van de rector en parochianen van de Heilige-Drieëenheidskerk georganiseerde receptie, tijdens welke de onderlinge vriendschappelijke banden nog verder aangehaald konden worden.

Op diezelfde dag ’s avonds bood de ambassadeur van de Russische Federatie in het Koninkrijk België Alexander Alexandrovitsj Romanov in zijn officiële residentie een feestelijk diner in verband met het jubileum aan, waar bisschoppen, overage geestelijken en leken van verschillende Orthodoxe jurisdicties, vertegenwoordigers van andere Christelijke confessies, medewerkers van het corps diplomatique van Rusland en andere landen en medewerkers van de Europese instellingen aanwezig waren.

De verschillende activiteiten en happenings van kerkelijke, informatieve en missionaire aard ter gelegenheid van het feestelijk jubileum van de Orthodoxe gemeenschap in België en feestelijke bisschoppelijke kerkdiensten in de verschillende parochies van het land zullen doorgang vinden gedurende heel het jaar 2012. In het kader van het jubileumjaar werd eerder onder meer al de eerste steenlegging gedaan van de te bouwen Russische kerk in de stad Luik, werden een Orthodox gebedenboek en een boek met Akathisthymnen in het Nederlands uitgegeven, werd een boek met brieven en documenten betrekking hebbend op de bekende voormalige aartsbisschop van Brussel en België Basile (Krivocheïne) uitgegeven, zag een geïllustreerde informatiefolder over de geschiedenis van de heilige-Nicolaas-kerk het licht, werd er een speciale jubileumpenning gemaakt, werd er in Moskou een tentoonstelling geopend met als thema “Het 150-jarig jubileum van de Orthodoxie in België”, stond in Brussel het jaarlijks Russisch-Belgisch cultureel festival “Rendez-vous met Rusland” in het teken van het jubileum en verzorgde het televisieprogramma “De Orthodoxe Encyclopedie” een 30 minuten durende documentaire over de geschiedenis van het aartsbisdom van Brussel en België.

Achtergrondinformatie: De kerk ter ere van de heilige Nicolaas in Brussel, de eerste Orthodoxe kerk in België, werd georganiseerd in 1862 als huiskerk van vorst Nikolai Alexandrovitsj Orlov, de Russische gezant aan het Belgisch Hof. Vanaf het jaar 1875 viel de kerk onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Russisch Rijk onder de naam “kerk van het Russisch Tsaristisch Gezantschap in Brussel”. In 1876 werd de kerk overgebracht naar de Riddersstraat in de gemeente Elsene, waar hij zich tot op heden bevindt. Vanaf 1929 werd het parochiaal huis de residentie van de Russische aartsbisschop Alexander (Nemolovski), vervolgens van aartsbisschop Basile (Krivocheïne) en heden is het de residentie van zijn opvolger aartsbisschop Simon (Ichounine). De kerk, die ingericht is volgens de Russische tradities van de XIX-de eeuw, is gevestigd op de begane grond van het pand. De parochie is officieel erkend door de Belgische overheid.