Vertegenwoordiger van het aartsbisdom heeft lezing gegeven op conferentie
"De rol van de kerken in de opbouw van Europa "

Op 30 mei 2007 heeft in de Universiteit van Antwerpen een conferentie plaatsgevonden rond het thema: “De rol van de kerken in de opbouw van Europa”, die was georganiseerd in samenwerking met het Universiair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (www.ucsia.org), Pax Christi Vlaanderen, het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en de Antwerpse Raad van Kerken. Onder de lectoren van de conferentie, die ook was opgezet in de aanloop naar de Derde Oecumenische Assemblee in Sibiu (Roemenië, 4-9 september 2007), bevonden zich professoren van de universiteiten van Antwerpen en Leuven, leiders van vredes- en rechtsbewegingen en eveneens de Rooms-Katholieke bisschop van Antwerpen Pol van dern Berge.

Met de zegen van de aartsbisschop van Brussel en België Simon werd een van de lezingen gegeven door priester Andre Jelisejev, rector van de Christus’ Geboortekerk in Antwerpen.
Hij hield zijn lezing met als thema “Een orthodoxe visie op vrede, rechtvaardigheid en zorh voor het milieu” in het Nederlands.

De Academische voordrachten werden gevolgd door een discussie en een receptie, waartijdens de vele gasten en vertegenwoordigers van de verschillende kerken hun gesprek konden voortzetten.

Een volledige versie van de lezing in het Nederlands is te vinden via de link.